You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Kuituvalokennot
  5. Kuituoptiikkavahvistimet akryylikuituoptiikoille

Kuituoptiikkavahvistimet akryylikuituoptiikoille

  • Suuri kytkentätaajuus nopeisiin prosesseihin
  • LED-näyttö käyttövalmiuden, lähtötilojen ja toimintojen tarkistamista varten
  • Useita asennusvaihtoehtoja: DIN-kisko tai pinta-asennus
  • Helppo parametrien asetus opetuspainikkeen avulla
  • Käyttö edullisen akryylikuituoptiikan kanssa

Kuituoptiikkavahvistimet akryylikuituoptiikoille


Kuituoptiikkavahvistimet akryylikuituvalokennoille

Tyypin OBF kuituoptiikkavahvistimia käytetään metallivaippaisissa lasikuituvalokennoissa, jos kuituvalokennoille on asetettu erityisiä lämmönkestävyyteen ja syövyttäviin kemikaaleihin liittyviä vaatimuksia.

Vahvistimet voidaan asentaa asennuskiskoon tai kiinnitysmuttereilla. Herkkyys, kirkas/himmeä kytkentä ja mittausperiaate suoritetaan kätevästi laitteen painikkeilla. Hyvin näkyvät LED-valot tukevat asennusta käyttöönoton aikana. Käytössä niillä voidaan valvoa kytkentätilaa, käyttövalmiutta, käyttövaraa ja epävarmoja alueita.

Vaativia sovelluksia varten on saatavilla lisätoimintoja, kuten esim. pulssinpidennys, jos kohde on mittausalueella vain erittäin lyhyen ajan.