You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Laser-anturit
  5. Kaikki laser-anturit

Kaikki laser-anturit

  • Pienten kohteiden luotettava tunnistus
  • Yksinkertainen suuntaus punainen valon avulla
  • Yksinkertainen kytkentäpisteen asetus painikkeella
  • Anturit erikoissovellutuksiin
  • Tarkka hienosäätö järjestelmäkomponenttien avulla

Kaikki laser-anturit


Kokonaisvalikoima

Laserantureita käytetään kaikkialla, missä on tunnistettava pieniä kohteita tai missä tarvitaan erityisen tarkkaa paikannusta. Ne ovat saatavilla lähetin/vastaanotinpareina, peilistä heijastavina valokennoina ja kohteesta heijastavina antureina.

Laservalo koostuu saman aaltopituuden valoaalloista, jotka ovat kiinteässä johdinsuhteessa toisiinsa (koherenssi). Siitä syntyy laserantureiden tärkeä ominaisuus, nimittäin melkein samansuuntainen valonsäde.
Seuraus: Kapean valonsäteen ansiosta saavutetaan pitkiä tuntoetäisyyksiä. Myös päivänvalossa selvästi näkyvä laserpiste yksinkertaistaa järjestelmän kohdistusta.