You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Ultraäänianturit
  5. Lyhyt malli M18

Ultraäänianturit - Lyhyt malli M18

  • Lähdön toiminta (avautuva / sulkeutuva) ohjelmoitavissa
  • Kohteiden kosketukseton ja väreistä, läpinäkyvyydestä tai pinnasta riippumaton tunnistus
  • Tilaa säästävä kotelorakenne sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
  • Selkeä LED-merkkivalo kytkentätilan ja kaiun indikointiin
  • Intuitiivinen tuntoetäisyyden säätö painikkeella

Ultraäänianturit - Lyhyt malli M18

Ultraäänianturit - lyhyt M18-malli

Ultraäänianturit mahdollistavat luotettavan paikannuksen ja jatkuvan kiinteiden, jauhemaisten ja nestemäisten aineiden tarkan etäisyyden mittauksen. Ne lähettävät ja vastaanottavat ääniaaltoja ultraäänialueella. Havaittava kohde reflektoi ääniaaltoja ja etäisyys määritetään käyntiaikamittauksen mukaan. Kosketukseton mittaus suoritetaan riippumatta kohteen väristä, läpinäkyvyydestä, pintaominaisuuksista tai kiiltävyysasteesta. Siten esimerkiksi pakkausteknologian läpipainopakkaukset ja elintarviketeollisuuden läpinäkyvät muovikuoret voidaan havaita luotettavasti.
Laitteet tunnistavat kohteet luotettavasti ja häiriöttömästi myös erittäin likaisissa, pölyisissä ja sumuisissa ympäristöolosuhteissa.
ifm:n erittäin lyhyen M18-tyypin ultraääniantureissa on erittäin pieni sokea alue, suuret toimintaetäisyydet ja laajat tunnistusalueet ahtaiden asennusolosuhteiden sovellutuksiin.
Tuotevalikoimassa on ohjelmoitavissa olevalla binäärilähdöllä ja analogisella lähdöllä varustettuja laitteita. Lähtötoiminnon, kytkentäpisteiden ja mittausalueen säätö suoritetaan kytkemällä jännitteensyöttö opetustuloon (johdotuksen opetustoiminto).