You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Kapasitiiviset anturit
  5. Käyttö elektroniikka- ja puolijohdeteollisuuden sovellutuksissa

Kapasitiiviset anturit - Käyttö elektroniikka- ja puolijohdeteollisuuden sovellutuksissa

  • Helppo säätö sovellutukseen opetuspainikkeen avulla
  • Versiot automaattisella kuorman (PNP/NPN) tunnistuksella
  • Lähdön toiminta (sulkeutuva / avautuva) valittavissa
  • Selkeästi erottuva tilanosoitus
  • Hyvä häiriönsietokyky

Kapasitiiviset anturit - Käyttö elektroniikka- ja puolijohdeteollisuuden sovellutuksissa

Käyttö elektroniikka- ja puolijohdeteollisuudessa

Tyypin KG506x anturit on optimoitu johtavien aineiden tunnistamiseen ei-metallisilla seinillä tai näkölasiputkilla. Niitä käytetään säiliöiden vähimmäispinnankorkeuden, vuotojen tai ylitäytön valvontaan.
Käyttökonsepti mahdollistaa lähtötoiminnon tasauksen ja säädön vain yhdellä painikkeen painalluksella. Automaattinen kuormantunnistus helpottaa erilaisten mittausjärjestelmien suunnittelua ja käyttöönottoa.
Valkoisissa muovikoteloissa olevat anturit soveltuvat korkean häiriönsietokykynsä vuoksi parhaiten puolijohde- ja elektroniikkateollisuuden sovellutuksiin.