You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States

Hydrauliikka muuttaa raskaan kevyeksi

Hydraulikoneikko on hydraulijärjestelmän ydin ja toimittaa hydrauliikan tärkeimpien käyttöelementtien eli hydraulisylinterien käyttöön vaadittavan energian. Niitä käytetään liikkuvissa työkoneissa kuten kaivinkoneissa, pyöräkuormaimissa ja nostureissa sekä maa- ja metsätalouskoneissa. Teollisuudessa niitä käytetään kaikkialla siellä, missä täytyy liikutella raskaita koneenosia, esim. hydraulisissa puristimissa, valssaimissa ja muoviruiskukoneissa.

Sovellutukset: