Hydrauliikka muuttaa raskaan kevyeksi

Hydraulikoneikko on hydraulijärjestelmän ydin ja toimittaa hydrauliikan tärkeimpien käyttöelementtien eli hydraulisylinterien käyttöön vaadittavan energian. Niitä käytetään liikkuvissa työkoneissa kuten kaivinkoneissa, pyöräkuormaimissa ja nostureissa sekä maa- ja metsätalouskoneissa. Teollisuudessa niitä käytetään kaikkialla siellä, missä täytyy liikutella raskaita koneenosia, esim. hydraulisissa puristimissa, valssaimissa ja muoviruiskukoneissa.

Sovellutukset: