Liikkuvat työkoneet uhmaavat kovimpia olosuhteita

Ohjauksille ja antureille asetetut vaatimukset käytössä, esim. rakennuskoneissa, yhdyskunta-ajoneuvoissa, maa- ja metsätalouskoneissa, satamanostureissa ja nosturilaitteissa ovat äärimmäisen korkeita. Laitteet ja koneet altistuvat jatkuvasti vaativille ympäristöolosuhteille, kuten kuumuudelle, kylmyydelle, märälle, mudalle, pölylle, iskuille ja tärinöille, usein jopa salamille ja ukonilmalle.

Sovellutukset: