Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States

Liikkuvat työkoneet uhmaavat kovimpia olosuhteita

Ohjauksille ja antureille asetetut vaatimukset käytössä, esim. rakennuskoneissa, yhdyskunta-ajoneuvoissa, maa- ja metsätalouskoneissa, satamanostureissa ja nosturilaitteissa ovat äärimmäisen korkeita. Laitteet ja koneet altistuvat jatkuvasti vaativille ympäristöolosuhteille, kuten kuumuudelle, kylmyydelle, märälle, mudalle, pölylle, iskuille ja tärinöille, usein jopa salamille ja ukonilmalle.

Sovellutukset: