You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Vision-sensorer
  3. Objektdetektering type O2D

Objektdetektering type O2D

Vilkårlige geometrier i fokus.

Objektdetektering til monterings-, produktions- og kvalitetskontrol.

Det elektroniske øje
Anvendelsesmulighederne for kontursensoren efector dualis rækker fra tilstedeværelses-, positions- og orienteringskontrol over sorterings- og tælleopgaver helt til kvalitetssikring.

Med en let forståelig parametreringssoftware, der går frem i trin, opretter brugeren en model af det objekt, der skal kontrolleres, med gode og dårlige emner.

Den rotationspositionsuafhængige objektdetektering sammenligner nu prøveobjektet med indstillingerne fra den programmerede model og giver resultater fra god / dårlig til position og rotationsposition til den overordnede PLC.

Sensoren kan her administrere op til 32 anvendelser med hver op til 24 modeller. På billedet til venstre kontrollerer kontursensoren den korrekte diameter for hjulmøtrikhullerne på en bremseskive.

Fleksibel
Rotationspositionsuafhængig konturdetektering. Der kan gemmes 32 scenarier med op til 24 forskellige objekter i enheden.

Pålidelig
Sensoren detekterer også ved skiftende lysforhold eller baggrunde de programmerede geometrier i nær- og fjernområdet sikkert.

Sikker
Passwordbeskyttelse mod uberettiget adgang.

Overblik over det hele
Varianter med forskellige synsvinkler til forskellige billedfeltstørrelser med belysnings- eller gennemlysningsmetoden.

Lys
Integreret og/eller ekstern belysning.

Alt dokumenteret
Omfangsrige servicemuligheder med statistikfil og billedlager.

Tilstedeværelseskontrol i den automatiserede montering: I denne applikation placeres der tre klemmer på en karosseridel. Ved at overvåge konturerne af flere klemmer identificeres de manglende dele. Anvendelser, som ellers kun kan realiseres med flere optiske sensorer, kan på den måde indstilles og kontrolleres hurtigt og sikkert med kun ét system.

På automatiske tilførselsanlæg som f.eks. vibrationstransportører kontrollerer vision-sensoren O2D smådeles korrekte position, fejldele frasorteres.

Tilstedeværelses- eller fuldstændighedskontrol til manuelle eller maskinelle monteringstrin. Du har valget: Billedfeltstørrelser på 14 x 20 mm op til 960 x 1280 mm for en stor båndbredde af filigrane til grove processer. Objekter kan også detekteres positionsuafhængigt som klemmen i dette eksempel.

Arbejdsafstand / billedfeltstørrelser