You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Startside

Termisk trykluftmåler i højeste kvalitet

"Alt i én-sensor" reducerer omkostningerne

Den nye termiske trykluftmåler udmærker sig ved at være en særdeles alsidig sensor. Ikke alene har den en indbygget temperatursensor: den har også en tryksensor, så brugeren kan læse fire procesværdier på én gang (volumenflow, tryk, temperatur og totalisator = måler for samlet mængde), og samtidig optimerer den produktionen. Integrationen af flere målingsparametre i blot én sensor resulterer ikke blot i en væsentlig besparelse på hardwareomkostninger (tryksensor, temperatursensor, elektriske installationer og inputkort), men der spares også på installations- og vedligeholdelsesomkostninger.


Dine fordele

• Procespålidelighed ved overvågning af tryk, temperatur og volumenflow

• Omkostningsbesparelser ved energiovervågning, lækageovervågning og procesorienteret vedligeholdelse af filtersystemet

• Tidsbesparelse på grund af lav kompleksitet i elektriske installationer, vedligeholdelse og installation

Måling af strømningshastighed

Umiddelbar trykluftovervågning til forbedring af energieffektiviteten

Integrationen af SD-trykluftmåleren i vedligeholdelsesenheden på eksisterende eller nye installationer giver ekstra fordele. Nu kan procesværdierne for trykluft i industriel brug overvåges effektivt i almindelige trykluftnetværk via det integrerede TFT-display. Der kan vælges fire forskellige grafiske layouts. Procesværdierne kan også sendes via IO-Link.

SD'ens præcise flowovervågning registrerer lækager og sparer energiomkostninger. Endvidere muliggør enhedens gentagelsesnøjagtighed en nøjagtig fordeling af omkostningerne for trykluft til den pågældende produktionslinje samt optimeret beregning af produktomkostninger.

Trykmåling

Effektiv overvågning af driftstrykket

Takket være den integrerede trykmåling kan både tryktabet i de forurenede filtersystemer og trykluftsystemernes generelle driftstryk overvåges optimalt, hvilket er vigtigt, for hvis installationen omfatter aktuatorer, som kører ved 5 bar i stedet for den ideelle belastning på 6,3 bar, reduceres omdrejningstallet under belastning allerede med 25 %, og produktiviteten falder. På den anden side øger et for højt driftstryk ikke ydelsen men medfører øget forbrug af trykluft og øget slitage på enheden.

Temperaturmåling

Kvalitetsudsving minimeres med temperaturmåling

Takket være den integrerede temperaturmåling er det muligt at overvåge temperaturfølsomme processer som tørring og at sikre produktionskvaliteten. SD-trykluftmåleren øger derfor procespålideligheden.

Grundlaget for et omfattende energistyringssystem
i henhold til DIN EN ISO 50001


Alle EU medlemsstater har påtaget sig at følge direktivet om energieffektivitet DIN EN ISO 50001 for at opnå energibesparelser.
Det krav, der skal opfyldes for at opnå energiafgiftsnedsættelse, er implementering af et energistyringssystem. Standarden kræver fortegnelser over kalibrering af målerudstyr for derved at sikre korrektheden og repeterbarheden i de målte data.
Kombinationen af den nye SD-trykluftmåler med almindelige DAkkS-kalibreringer giver det optimale grundlag for et pålideligt energistyringssystem.

Kalibreringscertifikater

ISO-kalibrering SD (ordrekode ZC0020)

  • Oprettet af producenten
  • Sprog: Tysk/engelsk
  • Gælder de angivne varer og skal bestilles sammen med sensoren. Efterfølgende ordrer lader sig kun gøre, hvis enheden returneres.

DAkkS-kalibrering af flowsensorer på 6 punkter (ordrekode ZC0075)

  • Designet til at opfylde kravene fra DAkkS (tysk akkrediteringsorgan)
  • Sprog: Tysk/engelsk
  • Kalibrering ved 6 flowværdier (afhængigt af den nominelle diameter)
  • Gælder de angivne varer og skal bestilles sammen med sensoren. Efterfølgende ordrer lader sig kun gøre, hvis enheden returneres.

LR DEVICE software til nem konfiguration

LR DEVICE softwaren sikrer hurtig og nem parameterindstilling ved hjælp af IO-Link mastere. Den giver et klart struktureret interface til online eller offline parameterindstilling af den termiske trykluftmåler. Eksisterende parametersæt kan overføres til yderligere enheder. Det reducerer den tid, der kræves til installationen.

Flow sensorer - Startpakker

Kan downloades gratis:

- Eksempelprogrammer og programblokke (Step7, TIA, RS Logix) - Læs og skriv procesdata - Forbindelse til PROFINET, Ethernet og EtherCAT - Enhedsbeskrivelsesfiler til PLC opsætning (GSDML, ESI, EDS) - driftsanvisninger