You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Startside
  3. Teknologi

Måleprincipper for ifm-flowsensorer og flowmetre

Magnetisk-induktiv

Flowsensoren af SM-typen fungerer efter Faradays induktionslov. Det ledende medie, der strømmer gennem et rør i et magnetfelt (M), genererer en spænding, som er proportional med strømningshastigheden (v) eller gennemstrømningsmængden. Denne spænding udnyttes via elektroder (E) og omdannes i evalueringsenheden. De resistente materialer betyder, at sensoren er egnet til flere forskellige medier. En høj beskyttelsesgrad og et robust og kompakt hus gør, at sensoren skiller sig ud på området.

Måleprincippet er egnet til væsker med en elektrisk ledeevne på min. 20 µS/cm. Typiske værdier for elektrisk ledeevne er 0,5 µS/cm for destilleret vand, 50 µS/cm for drikkevand og 50.000 µS/cm for saltvand.


ISO-kalibreringscertifikat for flowsensorer af SM-typen: ZC0052

Vortex-måleprincippet

Bag et stumpt legeme, som er indbygget i målerøret, danner det strømmende medie (vand med og uden ledeevne) hvirvler afhængig af hastigheden. Hvirvlerne registreres af en piezokeramisk sensor. Hvis tværsnittet er kendt, kan strømningshastigheden fastsættes ud fra frekensen af forbipasserende hvirvler.
Dette princip for måling af strømningshastigheden, som kaldes vortex-princippet, er praktisk talt uafhængig af tryk- og temperaturudsving i mediet.

Mekatronisk måleprincip

Flowsensoren fungerer efter fjederstempel princippet. Stemplet, som sidder i husets ventiltætning, løftes af det strømmende medie mod fjederkraften.
Stemplets position overvåges via en sensor for magnetfelter og udlæses som et analogt signal. Fjederkraften tvinger stemplet til at vende tilbage til den oprindelige position med aftagende flow. Derved tilsikres en positionsuafhængig installation af flowsensoren, og tilbagestrømning forhindres.
Et andet robust mekanisk design (SBT) muliggør brug ved høje temperaturer op til 180 C og i hårde industrielle miljøer.

Ultrasonisk måleprincip

Ultrasoniske sensorer består af transducere (til højre på billedet), som sender og modtager lydimpulser og reflektorer (til venstre på billedet), som fører impulserne fra én transducer til den næste. En impuls sendes gennem mediet, og sensoren måler tiden, det tager at komme fra én transducer til den næste. En impuls sendes derefter i den modsatte retning. Sensoren måler forskellen i tid (i nanosekunder) og beregner strømningshastigheden.


ISO-kalibreringscertifikat for flowsensorer af SU-typen: ZC0053

Kalorimetrisk måleprincip

Typerne SA og SI har to måleelementer og en varmekilde.
Referenceelementet, som er fastgjort 10 mm over jorden, måler middeltemperaturen og bruges til temperaturkompensering. Temperaturforskellen i elementet på jorden holdes konstant via den varmekilde, der er anbragt der. Den kraft, der skal bruges for at holde forskellen konstant, er proportional med strømningshastigheden. En tiltagende strømningshastighed genererer en højere varmeafledning.

Trykluftmåleren af SD-typen bruger det samme termiske princip. Ét af de keramiske måleelementer opvarmes (måleelement), det andet opvarmes ikke (referenceelement). Spændingsforskellen, som opstår, når varmen føres væk af det strømmende medie, er en angivelse af flowet.

Standardvolumen (i henhold til ISO 2533) registreres direkte.

ISO-kalibreringscertifikat for flowsensorer af SD-typen: ZC0020
DAkkS kalibrerings certifikat for flow sensorer SD 6-punkt: ZC0075