You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. LDL-sensorer: Konduktivitet – En ny tilgang
  3. Teknologi

Teknologi

Konduktivitet måler, hvor godt et stof leder en elektrisk strøm. Den påvirkes af mængden af frie ioner (salte, syrer, baser) i mediet og af temperaturen: jo flere fire ioner, jo højere konduktivitet. En konduktivitetssensor betår typisk af to metalplader, der er i kontakt med mediet. Hvis to elektroder nedsænkes i en ledende væske, og der tilføres spænding til disse to elektroder, vil der opstå strøm

De positivt ladede ioner (kationer) bevæger sig mod den negativt ladede elektrode, og de negativt ladede ioner (anioner) bevæger sig mod den positivt ladede elektrode. Jo flere frie ioner, der er i mediet, og jo højere den elektriske konduktivitet af mediet er, jo stærkere er strømmen.

SI-enheden for konduktivitet er Siemens pr. meter (S/m). Den følgende figur viser konduktivitetsværdierne for visse almindelige medier.


Der er to måder at måle konduktivitet på: galvanisk og induktivt. Valget afhænger af mediets konduktivitet, væskens korrosionsgrad og indholdet af suspenderede stoffer.

Galvaniske konduktivitetssensorer (LDL1xx)

Den galvaniske konduktivitetssensor fra ifm har to metalelektroder lige som andre sensorer til måling af konduktivitet. Forskellen i vores design er, at sensorhuset og metalrøret fungerer som den første elektrode, og at metalspidsen for sensoren fungerer som den anden elektrode.

Der tilføres spænding mellem sensorspidsen og husets skrueforbindelse, og strømflowet måles.

Induktive konduktivitetssensorer (LDL2xx)

En induktiv konduktivitetssensor består af to metalspoler med wire, som er indkapslet i et plasthus (PEEK anvendes på ifm-produkter). Den første spole (senderspole) genererer en elektrisk spænding i væsken. Afhængigt af mediet genereres en vekselstrøm. Sidstnævnte genererer et vekselmagnetfelt i den anden spole (modtagerspole), der er proportional med konduktiviteten af mediet.

Induktiv konduktivitetsmåling har adskillige fordele:

  • Høj modstandsdygtighed over for korrosion takket være PEEK-spidsen.
  • Ufølsom over for stoffer i mediet, så længe målekanalen ikke er tilstoppet.
  • Ingen indflydelse fra medier med høj konduktivitet.

Påvirkning fra temperatur

Konduktiviteten af et materiale afhænger især af temperatur – ca. 1...5 % pr. °C. Alle konduktivitetssensorer har en indbygget temperaturmåling for at kompensere for temperaturændringer i mediet.

Position af temperatursensorer i LDL200 (venstre) og LDL100 (højre)

LDL-sensoreryderligere funktioner

Der kan trænge fugt ind i klemmeterminal kamrene og kabelforskruningerne. Det er ofte et svagt punkt for sensorer, der er installeret i våde områder. LDL-serien reducerer fejl takket være en alt-i-en IP68/IP69K-transmitter. Sensorerne har et lukket hus i rustfrit stål samt en PEEK-sondestav og har ikke behov for et kabelklemmekammer eller en kabelforskruning.

Alle LDL-konduktivitetssensorer leveres med et fabrikscertifikat og er klar til drift direkte fra æsken. Under sensorens serienummer findes et gratis fabrikscertifikat tilgængeligt for download fra vores websted.

Takket være IO-Link kan sensorerne også kalibreres i feltet ved hjælp af CGA-parameteren (Calibration Gain) og en standard- eller reference opløsning.

LDL-serien med lukket hus og standard M12-tilslutning.