You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. LDL-sensorer: Konduktivitet – En ny tilgang
  3. Vælg produkter

Produktvælger

LDL-serien består af to versioner:

  • LDL100 med et måleområde fra 100 µS/cm…15 mS/cm. Medier med en konduktivitet højere end 15 mS/cm kan ikke måles, men sensoren kan bruges til differentiering inden for måleområdet.
  • LDL2xx med et måleområde fra 100 µS/cm…1 S/cm.

Produktvælger alt efter medie/konduktivitetsværdi

1. Konduktivitet (µS/cm): 2. Ultrarent vand, 3. Rent vand, 4. Servicevand, 5. Drikkevand, 6. Øl, 7. Mælk, 8. Frugtjuice, 9. Fosforsyre (1 %), 10. Natriumhydroxid (1 %), 11. Svovlsyre (1 %), 12. Saltsyre (1 %), 13. Natriumhydroxid (5 %)

Produktvælger i henhold til applikation

Applikation


LDL100LDL200LDL201

Faseovergang (f.eks. skyllevand/produkt)
Produktdifferentiering/validering
Lækageovervågning (f.eks. varmeveksler)
Vandkvalitet (over 100 µS/cm)
Koncentration af kemikalier i CIP-processen
Saltindhold