You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States

Sp. Hvilken indflydelse har temperatur på konduktivitet?

Sv. Hvis mediets temperatur stiger, øges konduktiviteten markant – fra 1 til 5 % pr. °C. For at kompensere for temperaturændringer sammenlignes konduktivitetsværdier ofte med en referencetemperaturværdi, typisk 25 °C. Med en integreret temperatursensor kan LDL temperaturkompensere konduktivitetsmålingen. En enkelt temperaturkoefficient er nødvendig for tilstrækkelig nøjagtighed over et område på 30 til 40 °C. Omtrentlige områder for lineære temperaturkoefficienter er:

  • Syre – 1,0...1,6 % pr. °C
  • Base – 1,8...2,2 % pr. °C
  • Salte – 1,8...3,0 % pr. °C

Temperaturkoefficienten "T.Cmp" for LDL-serien kan ændres ved hjælp af konfigurationssoftwaren LR Device.

Sp. Behøver jeg bruge temperaturoutputtet til temperaturkompensation?

Sv. Nej. LDL-serien måler automatisk mediets temperatur og kompenserer konduktivitetsmålingen internt.

Sp. Hvad er en cellekonstant, og hvorfor har ifm ikke specificeret det?

Sv. En cellekonstant er forholdet mellem elektrodeområdet og afstanden mellem dem og specificeres generelt for direkte (galvanisk) måling. De fleste kommercielt tilgængelige konduktivitetssensorer måler konduktivitet, ikke-specifik konduktivitet og konduktans x cellekonstant = konduktivitet. ifm specificerer ikke en cellekonstant, fordi sensordesignet ikke bruger to sondestavelektroder. Huset for LDL1 danner én elektrode, og sensorspidsen danner den anden elektrode. Se teknologi for yderligere oplysninger.

Sp. Kan klemmeadaptere bruges med LDL200?

Sv. Modsat, hvad der gælder for LDL100, skal væsken strømme gennem målekanalen for LDL200. Det minimerer effekten af turbulens. Bemærk: LDL anbefales ikke for installation i tværgående rørsektioner, der er under 2", da målekanalen ikke når flowet gennem røret.

De fleste kommercielt tilgængelige klemme-T-stykker har en hals, der forhindrer målekanalen i at nå flowet. Hvis du gerne vil bruge et T-stykke eller en muffestuds, skal du installere LDL201. Sidstnævnte er designet til denne type applikationer takket være sin større indstiksdybde.

Sp. Hvordan kan jeg justere LDL-målingerne med en kendt standard eller med en anden sensor?

Sv. Konfigurationsmenuen for LDL-serien har parameteren "CGA" (Calibration Gain). Denne parameter kan justeres med LR Device-softwaren. 80...120 % af displayværdien kan justeres.

Ved justering til en standardopløsning skal du komme sensoren i opløsningen og justere CGA op eller ned for at tilpasse. For at undgå temperaturrelaterede fejl skal du deaktivere temperaturkompensationen og justere med konduktiviteten for standarden ved den aktuelle medietemperatur.

Ved justering med en eksisterende sensor skal begge sensorer installeres i det samme rør. Temperaturkompensationen bør deaktiveres for begge enheder. Mediet bør strømme ved en højere strømningshastighed for at undgå temperaturpåvirkninger. Juster CGA op eller ned.

Standardkonduktivitet/målt konduktivitet x 100 = CGA