You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. LDL-sensorer: Konduktivitet – En ny tilgang
  2. Retningslinjer for installation

Installationsbetingelser

Visse betingelser skal være opfyldt for korrekt drift.

Installation

Sensoren skal helst monteres i opstrømsrør for at sikre et fuldt rør. Hvis sensoren installeres i et vandret rør, skal sensoren monteres i en vinkel på maks. 45° i forhold til vandret. Det forhindrer dannelse af luftbobler og aflejringer.

For LDL2xx skal målekanalen justeres parallelt med flowretningen. Der er et lasergraveret justeringsmærke på sensorhuset, og det viser den korrekte retning i kablet.

Nominelle rørdiametre/anbefalede adaptere

Nominelle rørdiametre
LDL100

LDL200

LDL201
1"/DN25
E43306

procesadapter
Anbefales ikke Anbefales ikke
1,5"/DN38
E43310
svejseadapter


E43307

svejseadapter
Anbefales ikke Anbefales ikke
≥2"/DN50
E33229

procesadapter

E33309

klemmeadapter
E33213
mælkerørsadapter

E30130

svejseadapter