You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. LDL-sensorer: Konduktivitet – En ny tilgang
  3. Fordele ved IO-Link

Fordele ved IO-Link

Med IO-Link kan LDL-serien tilbyde:

  • Konduktivitet og temperaturværdi via en enkelt signalledning
  • Høj måleopløsning uden aflejring af udfældede stoffer
  • On-the-fly ændringer af opskrift og sensor justering
  • Aktuel enhedsstatus
  • Histogram over driftstimer
  • Intern hukommelse for min. og maks. konduktivitet/temperatur
  • Automatisk udskiftning af enhed

Ved brug af IO-Link er opløsningen for konduktivitetsværdien den samme i hele måleområdet.Det er især afgørende ved brug af den induktive (toroidale) version. En typisk CIP-proces bruger kemikalier med høj konduktivitet og skyllevand med lav konduktivitet.Ved brug af en analog udgang fordeles signalet ud over et større område, hvilket reducerer muligheden for at detektere små ændringer i konduktivitet.Det kan medføre, at restmængder af kemikalier ikke detekteres i skyllevand eller produkter.

Sammenligning af opløsning for IO-Link og analoge signaler

Måleområde

(µS/cm)

PLC analogt indgangskort

(12 bit)

IO-Link*
0...500 1µS/cm 1µS/cm
0...5.000 2µS/cm
0...15.000 4 µS/cm
0...100.000 25 µS/cm
0...500.000 122 µS/cm
0...1.000.000 244 µS/cm

* LDL100 måleområde er begrænset til 15.000µS/cm