You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. LDL-sensorer: Konduktivitet – En ny tilgang
  2. Anvendelsesområder

Anvendelsesområder

CIP (gennemskylning/rengøring)

Hvis du gerne vil forblive konkurrencedygtig, er det vigtigt at minimere nedetid for produktionen uden at gå på kompromis med sikkerheden og kvaliteten af produktet.

Overvåg skyllevæskekoncentrationen og, om kemikalier er skyllet ordentlig ud af rørsystemet.

Faseskift/produktkontrol

Uanset opacitet kan konduktivitetsmåling bruges i nogle applikationer, hvor turbiditet ikke fungerer, og det kan registrere grænsefladen mellem skyllevand, kaustisk eller syreholdig CIP-opløsning og produkt. Det er kun nødvendigt med en målbar forskel i mediets konduktivitet.

Medier, der anvendes i CIP-systemer, har en repetérbar forskel i konduktivitet

Detektering af lækage

Varmevekslere bruger én væske til at opvarme eller nedkøle en anden væske, og en konduktivitetssensor på udløbet eller i kondensatbrønden er en nem måde at detektere lækager på.

Det sikrer også, at væskerne ikke er blevet blandede, og det forbedrer effektiviteten og kvaliteten af opvarmings-/køleprocessen.

Vandkvalitet

Ubehandlet vand fra søer, floder eller vandhaner indeholder normalt forurenende stoffer, der kan forårsage aflejring af udfældede stoffer og korrosion i udstyr i industrianlæg, især i varmevekslere, køletårne og kedler. Da konduktivitet er et mål for samlet ionkoncentration, er det ideelt til overvågning af ydeevnen for demineraliseringsanlæg. Sørg for, at din proces starter med den korrekte vandkvalitet, og find ud af, om vandet kan genbruges i en anden del af anlægget eller processen. Du kan reducere dit samlede vandforbrug, hvis dit endelige skyllevand kan genbruges eller bruges til forskylning ved den næste cyklus.

Saltindhold

Saltkoncentrationen (NaCl) i vand kan let overvåges ved hjælp af konduktivitet. Så lidt som 5 saltkorn giver en målbar forskel i konduktivitet. Overvåg forekomsten af opløste ionstoffer i anlæg til afsaltning af drikkevand.

Overvåg saltvandskoncentrationen for at øge vandets kølekraft (sænk frysepunktet) og for at sikre høj kvalitet af saltvandsopløsning anvendt i forskellige fødevarer.