1. Startside
  2. IO-Link
  3. Viden / FAQ
  4. Ordliste

IO-link-ordliste

Aktuator

Enhed til konvertering af elektriske signaler til bevægelsesenergi.
 

Acykliske data

Data, som kun overføres af styringen efter ordre (f.eks. parameterdata, diagnosedata).
 

COM1-3

IO-link dataoverførselshastigheder
 

Enhed

En enhed kan være en sensor, en aktuator eller en hybridenhed. Det er en passiv deltager, som kun svarer på forespørgsel fra masteren.
 

DI

Digital Input (digital indgang)
 

DO

Digital Output (digital udgang)
 

DTM

Device Type Manager (producentspecifik driver)
 

Hændelse

Pr. hændelse kan enheden melde masteren en ikke korrekt driftstilstand. Det sker ved at indstille en bit i interfacet. Masteren læser denne hændelse med en klassisk fejlkode.
 

FDT

Field Device Tool (f.eks. ifm-container)
 

ESF-fil

Enheds-stam-fil - beskriver et interface til enheden, som skal tilsluttes på feltbussen. ESF-filer foreligger som fil og stilles til rådighed af producenten af enheden.
 

HMI

Betjenings- og iagttagelsesenhed til automatiseringssystemet (Human Machine Interface).
 

Hub

I modsætning til gateways etablerer hubs forbindelser mellem ens interfaces, kendt er USB-hubs.
 

Hybridenhed

En kombienhed, der forener både sensor- og aktuatorfunktioner.
 

IEC 61131-9

Den internationale standard IEC 61131 beskæftiger sig med grundlagene for PLC’erne. Del 9 beskriver IO-link under betegnelsen single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI).
 

IODD

Elektronisk beskrivelse af enhederne (IO Device Description).
 

IO-link enhed

Feltenhed, som kontrolleres og styres af en IO-link-master.
 

IO-link-master

Etablerer forbindelsen mellem en overordnet feltbus og IO-link-enhederne. IO-link-masteren kontrollerer og styrer IO-link-enhederne.
 

MES

Som Manufacturing Execution System (MES) betegnes et procesnært opererende niveau af et produktionsstyringssystem i flere niveauer. Tit anvendes begrebet ‚produktionsstyresystem‘ som synonym. MES udmærker sig i forhold til systemer til produktionsplanlægning, der virker på lignende måde, de såkaldte ERP-systemer (Enterprise Ressource Planning), ved den direkte tilslutning til procesautomatiseringens fordelte systemer og muliggør føring, styring eller kontrol af produktionen i realtid. Dertil hører klassiske dataregistreringer og bearbejdninger som driftsdataregistrering, maskindataregistrering og personaledataregistrering, men også alle andre processer, som påvirker produktionsprocessen tidsnært.
 

Port

En port er en IO-link-kommunikationskanal.
 

Parametreringsserver

En IO-link-master i henhold til IO-link-specifikation 1.1 kan fungere som parametreringsserver for IO-link-enheden.
 

Punkt-til-punkt-forbindelse

En punkt-til-punkt-forbindelse er en direkte, umiddelbar forbindelse mellem to punkter, steder eller enheder.
 

Sensor

Enhed til registrering og konvertering af fysiske værdier til elektriske størrelser.
 

PLC

En PLC er en industriel computer, der anvendes til styring eller regulering af en maskine eller et anlæg og programmeres på digital basis. Brugeren programmerer en PLC svarende til vedkommendes anlægsbehov. Periferisignalerne indlæses eller udlæses via ind-/udlæsnings-moduler eller feltbusmaster og decentrale feltbusslaves.
 

SIO

Standard Input Output-modus: Tilslutning af konventionelle, digitale enheder til IO-link-master-porte.
 

Slave

Busdeltager, der ikke kommunikerer selvstændigt, men udelukkende svarer på forespørgsler fra masteren.
 

Omformningstid

Omformningstiden er summen af den tid, som A/D-omformeren har brug for til at registrere måleværdien samt til arbejdet (diagnose, ledningsbrudsovervågning) med at forarbejde måleværdien i modulet.
 

Cykliske data

Data, som automatisk og med regelmæssige mellemrum overføres af styringen (procesdata, værdistatus).
 

Cyklustid

Cyklustiden becifrer ved en styring afviklingen af programmet fra indgangenes indlæsning indtil udgangenes udlæsning. Ved kommunikationssystemer betegner cyklustiden tiden, indtil alle data er udvekslet med alle deltagere, og cyklussen begynder forfra.