You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Fordelene ved IO-Link
  3. FAQ / Ordliste

IO-Link OSS og ordliste

FAQs

Teknologi

Hvad er IO-Link ?

IO-Link er en åben, standardiseret teknologi, der giver brugeren mulighed for at opsætte en punkt-til-punkt-forbindelse. IO-Link kræver ingen sensoradressering. IO-Link komponenter fra virksomheder, der er medlemmer af IO-Link konsortiet, er kompatible med hinanden.

Er IO-Link en anden slags feltbus?

IO-Link er ingen feltbus. I automatiseringsstrukturen er IO-Link placeret i niveauet under feltbustopologien. IO-Link mastere anvendes til at tilslutte sensorerne til feltbussen og den tilsluttede plc (se billede).

Hvordan kan jeg integrere IO-Link sensorer i min styreenhed?

De procesdata, der overføres af IO-Link sensoren, kan læses af PLC'en uden yderligere konvertering. Læs afsnittet om Systemintegration for yderligere oplysninger.

Hvad står forkortelsen IODD for?

IODD er forkortelsen for IO-Link Device Description. Der findes en individuel IODD fil for hver eneste IO-Link enhed. Enhedsegenskaberne og de individuelle sensorinformationer som f.eks. identifikation, proces- og diagnosedata lagres her. De er nødvendige til integration af sensoren i IO-Link infrastrukturen.

ifm leverer IODD filen til hvert enkelt IO-Link produkt på deres hjemmeside under "Dokumenter og downloads". Dertil kommer, at IODD'en for hver enkelt IO-Link enhed, der sælges af ifm, lagres i virksomhedens parameterindstillingssoftware og i andre softwareløsninger for IO-Link enheds- og portkonfigurationsværktøjer fra ifm.

IO-Link fællesskabet tilbyder også et producentuafhængigt IODD bibliotek: Til IODD finder

Overførsel af målte værdier

Hvordan overfører IO-Link sensorer målte værdier?

Via IO-Link overføres de målte værdier og procesværdier i en ren digital form - uden konverteringer - fra sensoren til PLC'en.

Hvordan varierer den IO-Link målte værdi fra et analogt signal (4…20 mA)?

Alle måleværdier overføres digitalt. Der er ingen konverteringer af den målte værdi. Med analog signaloverførsel konverteres den digitalt målte værdi til et analogt signal i sensoren og overføres til PLC'en, hvor det konverteres tilbage til et digitalt signal. Dette overførselsprincip er følsomt over for fejl og konverteringstab. Klik her for yderligere fordele!

Diagnoser

Kan ledningsbrud detekteres med IO-Link?

Ja. IO-Link masteren kontrollerer alle IO-Link enheder i en kommunikationscyklus. Hvis en enhed ikke reagerer, detekteres ledningsbruddet øjeblikkeligt og signaleres uanset den målte værdi.

Kan IO-Link sensorer signalere fejlfunktioner?

Ja, dette sker via hændelser. En sensor (en enhed) kan detektere og signalere en forkert driftsstatus til masteren. Dette sker ved at indstille en bit i grænsefladen. Masteren læser denne hændelse og overfører det til styreenheden som en klassisk fejlkode.

IO-Link master

Hvad er en IO-Link master?

IO-Link masteren etablerer forbindelsen mellem en eller flere IO-Link enheder og feltbussystemet og fungerer som en gateway. Produktoversigt: IO-Link mastere

Opsætning af IO-Link master

Enhver masterport skal konfigureres af brugeren iht. kravene i brugerens applikation: masterporttilstand (DI, DO, IO-Link), procesdatabredde og datalængde. Anbefaling: Aktiver enhedsidentifikationen for fremtidige kompatible udskiftninger. LR DEVICE softwaren gør denne opgave lettere ved at scanne netværket for tilgængelige IO-Link mastere og tilsluttede enheder.

Upload og download af IO-Link enhedsparametre

Om en port uploader eller downloader automatisk afhænger på den ene side af parameterindstillingen for IO-Link enheden og på den anden side af masterportens konfiguration. Parameterindstillingen for IO-Link enheden og masterkonfigurationen udføres vha. et ingeniørværktøj som f.eks. LR DEVICE.
LR DEVICE via USB nøgle: QA0011
LR DEVICE via download: QA0012

Fordele uden en eksisterende IO-Link struktur

Kan jeg anvende IO-Link sensorer uden en IO-Link struktur?

Generelt fungerer en IO-Link sensor også uden en IO-Link infrastruktur. I dette tilfælde fungerer den som en normal sensor, de ekstra informationer leveres ikke. Men hvis de kombineres med hukommelsesstikket, kan IO-Link sensorer forenkle sensorparameterindstillingen væsentligt. Hvis systemet eftermonteres til IO-Link på et senere tidspunkt, vil alle fordelene ved IO-Link blive øjeblikkeligt tilgængelige.

Hvilke fordele tilbyder hukommelsesstikket?

For installationer uden IO-Link tillader hukommelsesstikket overførsel af parametre til udskiftningsenheder. For at gøre dette læser og gemmer enheden data for en tilsluttet IO-Link sensor. De gemte parametre kan kopieres til sensorer af den samme type med fabriksindstilling.
ifm hukommelsesstik: E30398

Ordliste

Aktuator

Enhed, der konverterer elektriske signaler til kinetisk energi.

A port/ B port

En A port har integreret spændingsforsyning (lav strøm) til enheder; en B port giver mulighed for endnu en isoleret spændinsforsyning til udgange.

Acykliske data

Data der udelukkende overføres fra styreenheden efter en anmodning (f.eks. parameterdata, diagnosedata).

Bidirektionelle data

Data der går i begge retninger (fra og til IO-Link masteren). Dermed kan sensorerne konfigureres og aflæses under kørende drift.

COM1-3

IO-Link dataoverførselshastigheder. Der kan overføres op til 32 bits mellem IO-Link enhed og IO-Link master pr. cyklus. Med COM1 overføres ved 4,8 kBit/s, med COM2 ved 38,4 kBit/s og med COM3 ved 230,4 kBit/s.

Enhed

En enhed kan være en sensor, en aktuator eller en hybridenhed. Det er en passiv deltager og reagerer kun på anmodning fra masteren.

DI / DO

Digitalt input / output.

DTM

Device Type Manager (producentspecifik driver).

I/O konfiguration af forskellige porte via IO-Link

Når IO-Link anvendes, modtager brugeren både input- og outputdata via porten på en sensor/aktuatorenhed. Den typiske differentiering af porten som input/output finder ikke længere anvendelse. I standardtilstand uden IO-Link kan hver enkelt port i en IO-Link-egnet enhed stadig konfigureres som input eller output.

Hændelse

Enheden kan signalere en forkert driftsstatus til masteren pr. hændelse. Dette sker ved at indstille en bit i grænsefladen. Masteren læser denne hændelse med en klassificeringsfejlkode.

FDT

Field Device Tool (feltenhedsværktøj) (f.eks. ifm Container)

GSD fil

Enhedsmasterfil - beskriver en grænseflade til enheden, som skal tilsluttes til feltbussen. GSD filer findes som filer og leveres af enhedsproducenten.

HMI

Drifts- og observationsenhed for automatiseringssystemet (Human Machine Interface).

Hub

Modsat de forskellige gateways etablerer hubs forbindelser mellem to identiske grænseflader; kendt som USB-hubs.

Hybridenhed

En enhed, der kombinerer både sensor- og aktuatorfunktioner.

IEC 61131

Den internationale standard IEC 61131 beskæftiger sig med de grundlæggende principper for programmerbare logiske styreenheder. Del 9 beskriver IO-Link med betegnelsen "single-drop digital communication interface" for små sensorer og aktuatorer (SDCI).

IODD

Elektronisk enhedsbeskrivelse (IO enhedsbeskrivelse).

IO-Link enhed

Feltenhed der overvåges og styres af en IO-Link master.

IO-Link master

Etablerer tilslutningen mellem en feltbus på et højere niveau og IO-Link enheden. IO-Link masteren overvåger og styrer IO-Link enhederne.

MES (Manufacturing Execution System) (produktionsstyringssystem)

Et MES er et niveau af et flerlaget procesorienteret produktionsstyringssystem. Det adskiller sig fra lignende effektive systemer til produktionsplanlægning, dvs. ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) ved at have direkte forbindelse til de distribuerede systemer i procesautomatiseringen. MES giver mulighed for at styre og regulere produktionsprocesser i realtid. Dette omfatter konventionel dataregistrering og databehandling som f.eks. PDA (produktion data acquisition, (registrering af produktionsdata), MDA (machine data acquisition, maskindataregistrering) og persondataregistrering, samt alle andre processer, der umiddelbart påvirker produktionsprocessen.

Port

En IO-Link kommunikationskanal.

Parameterindstillingsserver

En IO-Link master til IO-Link specifikation 1.1 kan fungere som parameterindstillingsserver for IO-Link enheden.

Punkt-til-punkt-forbindelse

En punkt-til-punkt-forbindelse er en direkte, umiddelbar forbindelse mellem to punkter, steder eller enheder.

Sensortype

Enheder, der detekterer og konverterer fysiske værdier til elektriske kvantiteter.

SIO

Standard Input Output: Denne tilstand anvendes til at betjene konventionelle digitale enheder, der er tilsluttet til IO-Link masterporte, og IO-Link sensorer, der anvendes uden IO-Link struktur.

PLC

En PLC er en industriel computer, der anvendes til at styre en maskine eller et system og programmeres på digital basis. Brugeren programmerer en PLC i henhold til kravene i systemet. De perifere signaler læses eller leveres via indgangs-/udgangsmoduler eller feltbusmastere og decentraliserede feltbusslaver.

Slave

Busdeltager der ikke kommunikerer uafhængigt men kun svarer på anmodninger fra masteren.

Konverteringstid

Konverteringstiden er summen af den tid, som A/D konverteren skal bruge til at registrere den målte værdi, og den tid, der er nødvendig til at behandle den målte værdi, samt diagnoser og overvågningsinformationer om ledningsbrud i modulet.

Cykliske data

Data der overføres automatisk og ved regelmæssige intervaller (procesdata, værdistatus).

Cyklus-tid

I forbindelse med styreenheder er cyklustiden ensbetydende med behandlingen af programmet fra læsning af de forskellige inputs til forsyningen ved de forskellige outputs. I forbindelse med kommunikationssystemer er cyklustiden, tiden indtil alle data er udvekslet med alle deltagere og cyklussen starter igen. For IO-Link varierer de afhængigt af overførselshastigheden. Med COM3 varer en komplet overførselscyklus 0,46 millisekunder. Med COM2 er cyklustiden 2,3 millisekunder.