You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. 3D-sensor O3D
  3. Applikationer
  4. Udsigt

3D-sensor O3D – udsigt

Udsigt til fremtidige applikationer:

I fremtiden vil flere applikationer som niveaumåling, volumenmåling, afstandsmåling og afpalletering også være mulige.

 

Applikationseksempel:
Robotteknologi

Afkortning af palleteringscyklusserne ved hjælp af hurtig produktlokalisering.

Før:
Nuværende løsninger anvender bevægelige linjescannere til at lokalisere et kolli.

 

Efter:
3D-kamera-teknologi registrerer alle nødvendige data i et „snapshot”.

 

 

Applikationseksempel:
Automatisk optagelse af paller

Hurtig lokalisering og identificering af pallegeometrien.

Før:
Nuværende løsninger anvender linjescannere til at identificere palleposition og -geometri med automatiseret optagelse som formål.

 

Efter:
3D-kamera-teknologi registrerer dataene i et „snapshot”. Pallen optages uden forsinkelse.

 

 

Applikationseksempel:
Afpalletering

Identificering af „forladte” transportbeholderen for at udelukke brudfare.

Før:
Den lagvise afpalletering har udviklet sig til en populær metode til hurtigt at optage produkter i systemet.

 

Efter:
Enkelte bokse på en position kan forårsage skader, så snart robotten forsøger at optage det næste lag kasser. 3D-kamera-teknologien forhindrer sådanne styrt ved at detektere laghøjden og dermed også „forladte” kasser på enhver position på pallen.