You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Tilstands overvågnings-systemer
  4. Software til diagnoseelektronik VSE og vibrationssensorer VN

Software til diagnoseelektronik VSE og vibrationssensorer VN

Ny parameterindstillingssoftware med datavisualisering

  • Visualisering af måledata i forskellige diagramtyper
  • Sammenligning af måleværdier fra forskellige datakilder i ét diagram
  • Visualisering af rådata for de dynamiske kanaler af en VSE
  • Assisteret oprettelse af overvågningsopgaver (parametersæt)
  • Struktureret administration af enheder og data i en træstruktur

Parameterindstilling
Via den nye parameterindstillingssoftware VES004 indstilles parametrene for diagnoseelektronikken VSE. Med softwaren kan der oprettes en træstruktur, som enhederne og sensorerne integreres i. På den måde kan brugeren finde sig til rette i sin egen struktur af produktionssteder, anlæg og maskiner.
Oprettelsen af parametersættene er assisteret for at gøre det nemmere at definere opgaver til overvågning af vibrationer og procesværdier.
Fagligt kendskab er ikke påkrævet til at kunne definere af simple overvågningsopgaver og indstille disse i diagnoseelektronikken. Administrationen af data såsom historik af parametersæt, måledata, optagelser og historikfiler foregår ligeledes ved hjælp af træstrukturen, som er defineret i projektet.