You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Sensorer for motion control
  4. Robuste omdrejningstalssensorer

Robuste omdrejningstalssensorer

Sensor og analyse i samme hus. Også med ATEX-godkendelse

  • Ideelle i forbindelse med en PLC
  • Kan monteres i niveau
  • Fleksibel spændingsforsyning (20...250 AC/DC)
  • ATEX-godkendelse gruppe II, kategori 3D

Kompakt omdrejningstalsovervågning
De nye omdrejningstalssensorer er den kompakte løsning til omdrejningstalsovervågning, for evalueringselektronikken er allerede integreret i sensorhuset. Indstillingen af den grænseværdi, ved hvis omdrejningstal udgangen kobler, sker via et potentiometer. Både roterende og lineære bevægelser kan overvåges for over- og underskridelse af den nominelle værdi eller blokering. Disse nye sensorer udmærker sig i forhold til forgængerne ved et robust metalhus til montering i niveau. En ekstra beskyttelse mod slag er ikke nødvendig. Der fås desuden en speciel variant med ATEX-godkendelse.

Applikationer
Især inden for transportteknikområdet er der mange forskellige anvendelsesmuligheder for de kompakte omdrejningstalssensorer, for eksempel til overvågning af transportbånd eller bægerelevatorer. Her anvendes de typisk til overvågning af underskridelse af nominelle værdier eller blokering eller stilstand.

Fordele
Omdrejningstalssensorerne indeholder den komplette omdrejningstalsovervågning, da evalueringselektronik og sensor er integreret i samme hus. Koblingspunktet indstilles ved hjælp af et flerdobbelt potentiometer. Hysterese og startoverlapningstid er indstillet fast.

Funktionsmåde
Den integrerede sensor tilføres energi af forbikørende knaster eller andre metalliske knastafbrydere. Analysen beregner ud fra tidsafstanden mellem energitilførslerne periodevarigheden respektive frekvensen (faktisk omdrejningstal) og sammenligner den med det indstillede koblingspunkt (nominel værdi). Udgangen er forbundet under startoverlapningen, og når omdrejningstallet er større end den indstillede koblingsværdi. En LED signaliserer underskridelsen af det nominelle omdrejningstal og frakoblingen af udgangen.