You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. Produktnyheder
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. 3D-sensorer med PMD-teknologi

3D-sensorer med PMD-teknologi

Optisk 3D-niveaumåling og grænseniveauregistrering

  • Kontinuerlig måling af ujævne overflader
  • Beregner min.-, maks. eller middelværdier
  • Programmering af forskellige beholderformer
  • Undertrykkelse af forstyrrende komponenter
  • Berøringsfri detektering af ugennemsigtige medier, til niveauer op til 10 m

Kan konfigureres fleksibelt
Systemet detekterer solide, uigennemsigtige faste stoffer og bulkmaterialer i beholdere, siloer eller bunkers op til et niveau på 10 m. På transportmidler som f.eks. transportbånd kan læssehøjden, ved paller lasten, måles nøjagtigt med O3D.
Sensoren måler påfyldningsniveauet via en defineret baggrund og overfører procesværdien enten pr. analog udgang eller digitalt og støjsikkert via Ethernet-procesinterfacet. Alternativt kan O3D benyttes som niveaumåler.
Sensorens målefelt kan tilpasses til beholderens geometri. Via såkaldte "udelukkelsesregioner" kan f.eks. røreværk eller andre tilbehørsdele skjules. Sensoren gør det muligt at indstille beholderformer såsom tragter, lige eller koniske siloer eller transportbånd med hældning i tom tilstand. Dermed får man ved bulkmaterialer det gennemsnitlige påfyldningsniveau, også ved dannelse af kegler i bulkmaterialet eller ved tragtdannelse.