1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Positions sensorer
  4. PMD profiler: Præcis konturdetektering til inline-kvalitetskontrol

PMD profiler: Præcis konturdetektering til inline-kvalitetskontrol

  • Inline-kvalitetskontrol kontrollerer, at dele er samlet korrekt
  • Hurtig opsætning uden software
  • Afstandsuafhængig måling til høj tolerance ved objektpositionering
  • Immunitet over for indtrængende lys – der kræves ikke afskærmning eller ekstern belysning

Forbedret ydeevne takket være IO-Link

  • Kontur visualisering ved hjælp af software som tilvalg for at gøre fejlanalysen mere enkel

Præcis objektscanning til kvalitetskontrol
Profiler-enheden kontrollerer ikke bare tilstedeværelsen af et objekt, men den tjekker også, om den rigtige komponent er brugt og monteret korrekt i monterings- og håndteringsanvendelser. Der kræves kun et tryk på en knap for at sammenligne et objekts kontur med den programmerede referencekontur, der er gemt i profiler-enheden. Den fotoelektriske line-scanner detekterer sikkert små forskelle mellem næsten identiske komponenter. Eftersom afstanden ikke er relevant, kræver PMD profiler-enheden ikke nogen kompliceret positionering som det er tilfældet ved 1D sensorer. Takket være den manglende følsomhed over for indtrængende lys kræves der ikke afskærmning eller eksternt lys, som det er tilfældet med kamerasystemer, som skal løse opgaver på dette høje præcisionsniveau. Sensoren er udstyret med et brugervenligt farvedisplay og er nemt at indstille med bare 3 trykknapper og er derfor klar til brug inden for få minutter uden brug af software. Der er mulighed for at enten at overføre informationer om frasorteringsraten eller de detekterede objektprofiler via IO-Link.

Region of Interest: Høj grad af præcision
For at kunne konstatere afvigelser ved næsten identiske komponenter, kan profilevalueringen indsnævres til det relevante objektområde med to markeringer ved at bruge funktionen Region of Interest. Funktionen kan bruges i fixed-tilstanden til at kontrollere, om objektet er positioneret præcist. I floating-tilstanden udføres kontursammenligningen variabelt langs laserlinjen. Det er ikke nødvendigt at positionere delene, der skal testes, på præcist den sammen måde.

Kvalitetssikring: Definition af tolerancer
Overensstemmelsesværdien mellem reference- og målobjektet udlæses med en værdi på mellem 0 og 100 %. Threshold-funktionen kan bruges til at definere den værdi, hvor forskellen til referenceobjektet ikke er acceptabelt mere. Således sikrer eksempelvis en lav toleranceværdi kvaliteten af de monteringsopgaver, der kræver stor præcision.