You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
 1. Startside
 2. Produktnyheder
 3. Positions sensorer
 4. KQ10 til kontinuerlig afstandsovervågning af grænseniveauer

KQ10 til kontinuerlig afstandsovervågning af grænseniveauer

Tre koblingspunkter med bare en sensor

 • Kontinuerlig påfyldningsniveauovervågning udefra
 • Mediet forårsager ikke nogen belastning takket være berøringsfri registrering
 • Tre niveau signaler fra én sensor
 • Der kan registreres og signaleres aflejringer for at forbedre processens kvalitet
 • Adskillige KQ10 enheder kan knyttes sammen via IO-link

Kontinuerlig overvågning af tom tilstand og overløb
KQ10 til niveauovervågning kan “se” gennem alle ikke-metal beholdervægge, til berøringsfri bestemmelse af granulater eller væsker. Derfor kræves der ikke nogen vedligeholdelse. Procesværdier på 0...100 % kan overføres kontinuerligt via IO-link over en samlet længde på 250 mm uden dødzone. 20 LED-lamper viser det reelle påfyldningsniveau inde i beholderen direkte på sensor. Hvis der kombineres adskillige KQ10 enheder, kan registreringszonen øges i overensstemmelse hermed.

Tre koblingspunkter med bare en sensor
Der kan overvåges op til tre grænseniveauer med bare en sensor, hvor der tidligere normalt krævedes tre sensorer – og dette samtidig med kontinuerlig niveauovervågning. Sensorens koblingspunkter og andre funktioner som f.eks. lukkekontakt / brydekontakt, hysterese eller retning og detekteringszone kan indstilles.

Grænseniveau- og kontinuerlig påfyldningsniveauovervågning
I modsætning til den konventionelle løsning med to grænseniveausensorer på tankens nederste (tom) og øverste ende (overløb), er en enkelt KQ10 forsynet med tre koblingspunkter, der indikerer tilstandene: Tom, fuld og overløb. Det reducerer antallet af sensorer og installationskompleksiteten. Endvidere måler den kontinuerligt påfyldningsniveauer i afstande på 250 mm og leverer disse, i tillæg til koblingstilstandene, som en procentværdi via IO-link. Små aflejringer på tankens indvendige vægge påvirker ikke påfyldningsniveauregistreringen negativt, og de kan signaliseres via koblingsudgangen eller IO-link, hvis grænsen overskrides. Den permanente tilstandsovervågning forhindrer, at der opstår uplanlagt produktions-nedetid.

Kapacitive sensorer

Lær mere om teknologien

Hvorfor KQ10?

Adskillige grænseniveauer
Sensorer i et hus
Mål
udenfor tanken
Kontinuerlig
overvågning
Uafhængig
af mediet
Meget mindre kompleks montering og
ledningsføring på trods af et
større registreringsområde
Ingen belastning på grund af mediet
og intet indgreb eller
hul i tanken
Præcis opfølgningsplan
og hurtig reaktion på
ændringer som f.eks. vedhæftninger
Nem indstilling af sensoren
til forskellige medier

Små tanke

Industri

 • Printere (glas, keramik, 3D etc.)
 • Plastikbearbejdning

Fordele

 • Mediet forårsager ikke nogen mekanisk eller kemisk belastning af mediet
 • Præcis niveaumåling - langs hele sensorlængden
 • Ingen hul i tanken
 • Forudsigeligheds beregning – hvor meget kan jeg stadig producere?

Store tanke

Medie

 • Væsker
 • Granulat

Fordele

 • Uafhængig af tankstørrelsen
 • Adskillelige sensorer kan knyttes sammen via IO-Link
 • En KQ10 erstatter adskillige grænseniveausensorer til overvågning af tom tilstand og overløb
 • Tiltagende vedhæftninger registreres pålideligt og signaliseres

Bypasses / rør

Middeltemperatur

 • Væsker
 • Granulat

Fordele

 • Enkel montering ved bypasses
 • Kontinuerlig overvågning selv ved meget smalle rør fra en diameter på 10 mm
 • LED-lamper, der er nemme at se, indikerer niveauet ved ugennemsigtige rør

Merværdi takket være IO-Linket

Øg produkt- og proceskvaliteten
Kvalitetskontrollen starter allerede i produktionsprocessen
Minimér nedetider
Planlæg vedligeholdelse mere præcist, og øg anlæggets effektivitet
Gør processen transparent
Målte værdier bliver intelligente data
Øg fleksibiliteten
Processen tilpasses til forskellige medier og formler