You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Sensorer for motion control
  4. Omdrejningstalsovervågning med IO-link

Omdrejningstalsovervågning med IO-link

Kompakte omdrejningstalssensorer med integreret evalueringselektronik og IO-link i forskellige konstruktioner til forskellige anvendelser

  • Forskellige konstruktioner til forskellige anvendelser
  • Indstillelige modi, som Single, Two Point eller Window-Mode
  • Mange ekstrafunktioner på grund af IO-link
  • Kan monteres flush eller non-flush
  • Som enhed med stik og 24 V DC-forsyningsspænding

Kompakt omdrejningstalsovervågning
Ved disse omdrejningstalssensorer er evalueringselektronikken allerede integreret i sensorhuset. Det muliggør en billig og let overvågning, der er let at realisere, både af roterende og lineære bevægelser med hensyn til overskridelse eller underskridelse af den nominelle værdi. Indstillingen af grænseværdien, hvor omdrejningstallet kobler udgangen, sker via IO-link.

Anvendelsesområder
Især inden for transportteknikområdet er der mange forskellige anvendelsesmuligheder for de kompakte omdrejningstalssensorer, for eksempel til overvågning af transportbånd eller kop-elevatorer. Her anvendes de typisk til overvågning af underskridelse af nominelle værdier, blokering eller stilstand. De forskellige konstruktioner og det store omdrejningsområde muliggør integration i næsten alle applikationer.

Funktioner via IO-link
Omdrejningstalssensorerne indeholder den komplette omdrejningstalsovervågning. Via IO-link udlæses ekstra værdier, f.eks. det aktuelle omdrejningstal eller koblingspunktet. Parametre som startkortslutningstid kan fjernindstilles via IO-link. Derudover tillader IO-link aktiveringen af "Vinduesmodus". To set-punkter, der kan indstilles uafhængigt af hinanden, øger anvendelsen. Også teach-in kan fjernindstilles via IO-link. Via muligheden for baggrundskompensering, er det muligt at ændre tasteafstanden vha. en "Teach-proces", for at skjule forstyrrende elementer i baggrunden. Ønskes mere transparens i anlægget, er der mulighed for dette ved brug af ifm-SMARTOBSERVER. Det er selvfølgelig også muligt at anvende IO-link- sensoren i SIO-modus. Altså som ganske almindelig sensor med digital ind- eller udgang.

Funktionsmåde
Den integrerede induktive sensor får tilført energi af forbikørende knaster eller andre knastafbrydere. Analysen beregner ud fra tidsafstanden mellem energitilførslerne periodevarigheden respektive frekvensen (omdrejningstal faktisk værdi) og sammenligner den med det indstillede set-punkt (nominel værdi). Udgangen er aktiv under opstartsperioden og når omdrejningstallet er større end den indstillede koblingsværdi. En lysdiode signalerer underskridelsen af det nominelle omdrejningstal og frakoblingen af udgangen.