1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Sensorer for motion control
  4. Robuste omdrejningstalssensorer med IO-link

Robuste omdrejningstalssensorer med IO-link

I metalhus med ATEX-godkendelse, gruppe II, kategori 3D

  • Robust metalhus M30, ekstra beskyttelse mod slag er ikke nødvendig
  • ATEX-godkendelse gruppe II, kategori 3D
  • Ideelle i forbindelse med en PLC
  • Kan planmonteres
  • Registrering af faktiske værdier og parametrering via IO-link

Kompakt omdrejningstalsovervågning
De nye omdrejningstalssensorer er den kompakte løsning til omdrejningstalsovervågning, for evalueringselektronikken er allerede integreret i sensorhuset. Indstillingen af den grænseværdi, ved hvis omdrejningstal udgangen kobler, sker via et potentiometer eller IO-link. Både roterende og lineære bevægelser kan overvåges for over- og underskridelse af den nominelle værdi eller blokering. Disse nye sensorer udmærker sig i forhold til forgængerne ved et robust metalhus til planmontering. Desuden fås der en speciel variant med ATEX-godkendelse, som ikke kræver nogen ekstra beskyttelse mod slag.

Applikationer
Især inden for transportteknikområdet er der mange forskellige anvendelsesmuligheder for de kompakte omdrejningstalssensorer, for eksempel til overvågning af transportbånd eller bægerelevatorer. Her anvendes de typisk til overvågning af underskridelse af nominelle værdier eller blokering eller stilstand.

Fordele
Omdrejningstalssensorerne indeholder den komplette omdrejningstalsovervågning. Koblingspunktet kan indstilles ved hjælp af et flerdobbelt potentiometer. Via IO-link får man ekstrafunktioner udefra, som informationer om det aktuelle omdrejningstal eller om koblingspunktet og parametreringen af vigtige yderligere parametre som f.eks. startoverlapningstiden. Det muliggør direkte kommunikation med styringen eller med en SMARTOBSERVER.

Funktionsmåde
Den integrerede sensor tilføres energi af forbikørende knaster eller andre metalliske knastafbrydere. Analysen beregner ud fra tidsafstanden mellem energitilførslerne periodevarigheden respektive frekvensen (faktisk omdrejningstal) og sammenligner den med det indstillede koblingspunkt (nominel værdi). Udgangen er forbundet under startoverlapningen, og når omdrejningstallet er større end den indstillede koblingsværdi. En LED signaliserer underskridelsen af det nominelle omdrejningstal og frakoblingen af udgangen.