You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. Hældningssensorer
  2. Dynamiske hældningssensorer

Dynamiske hældningssensorer

Løsningen for pludselige og hurtige bevægelser

Fusion af 3D-accelerometer- og gyroskopdata for kompromisløs nøjagtighed

Accelerationskompenserede hældningssensorer er specielt velegnede til bevægelige maskiner og køretøjer, der bliver udsat for pludselige bevægelser, stød og vibration, og som kan afhænge af en hurtig respons og høj signalkvalitet. Denne type hældningssensor kombinerer det velkendte 3D MEMS-accelerometer med et 3D-gyroskop.

Accelerometeret måler indirekte hældningen (lige som en statisk hældningssensor), mens gyroskopet bestemmer rotationshastigheden.
Som nævnt under "Begrænsninger for statiske hældningssensorer" har utilsigtede, registrerede eksterne accelerationer en stor indvirkning på acceleratoren, men har en begrænset effekt på de målte rotationshastigheder for gyroskopet.
Innovative, smarte algoritmer kombinerer signalerne fra begge principper, så der kompenseres fuldt ud for de ovennævnte effekter, og output er uden forsinkelse.

Dynamiske hældningssensorer for JD-serien med 6 grader af frihed

De dynamiske hældningssensorer i JN serien sætter nye standarder med hensyn til signalkvalitet og responsegenskaber. De bruger en 3D gyrosensor samt en 3D accelerationssensor.
En 6-aksers IMU (Inertial Measurement Unit) med intelligente fusionsfiltre i sensoren bestemmer de præcise hældningsværdier på dette grundlag. Interferens, som det, der for eksempel opstår i mobile anvendelser på grund af vibrationer, stød eller start- og bremsereaktioner, resulterer ikke i forkerte måleværdier.

Ekstra funktioner for den dynamiske hældningssensor (JDxxxx)

Hovedformålet med dynamiske hældningssensorer er at levere stabiliserede (accelerationskompenserede) data for vippevinkler uden behov for konfiguration af sensorparametre. For de dynamiske hældningssensorer med CANopen- eller J1939-interface er det også muligt med separat output af accelerationskræfterne (accelerometer) og rotationshastigheden (gyroskop) for hver af de tre akser. Disse målinger gemmes i CANopen- eller J1939-objekter, der kan tilknyttes.

  • Overvågning af accelerationskraften langs en eller flere akser kan bruges til at implementere ekstra funktioner eller sikkerhedsforanstaltninger på styreenhedssiden. Styreenheden kan stoppe maskinen, når en bestemt tærskelværdi for acceleration overskrides.
  • Med de ekstra oplysninger om rotationshastigheden i z-aksen er det for eksempel muligt at måle den vandrette (krøjnings-)rotation for maskinen og registrere køreretningen for det pågældende køretøj.