You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Anvendelses-cases / flere anvendelser
  3. Anvendelsesrapport demofabrik Aachen

Termisk flowsensor med IO-Link til maskinværktøjer

Optimeringen af ressourceforbruget bliver stadig mere vigtig. ifm udvikler systemer, der anvendes til at måle og analysere forbrugsstoffer. I produktionen på demofabrikken i Aachen behandles forskellige metalplader med forskellige tykkelser. Her detekterer SD6100 mængder af beskyttende gas under skæringen med laser.

LINERECORDER SENSOR 4.0 – Parameterindstillingssoftware til IO-Link-sensorer

LINERECORDER SENSOREN er software til klart struktureret online og offline parameterindstilling af ifm IO-Link-sensorer via USB-adapter. Den giver mulighed for konsekvent parameterindstilling og visualisering af alle sensorer og aktuatorer med IO-Link-interface. Nogle standardfunktioner er importen af IODD’er og automatisk identifikation af tilsluttede enheder. En klar visning af de justerbare parametre giver mulighed for at definere enhedsfunktionerne nemt. Parametersættene kan gemmes og overføres. De kan også gemmes som pdf-filer til dokumentationsformål. Procesværdierne vises grafisk under set-up. Det hjælper brugeren med at optimere parametrene til den pågældende anvendelse og sikrer, at driften af anlægget kører uden problemer.