You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. ifm løsninger for tilstandsbaseret vedligeholdelse på FCA-fabrikken i Verona i Italien

ifm løsninger for tilstandsbaseret vedligeholdelse på FCA-fabrikken i Verona i Italien

”Fabrikken i Verona producerer manuelle og automatiske transmissioner til alle FCA-gruppens mellemklassebiler.”

Giuseppe Mottola, WCM-konsulenten på FCA Italy S.p.A. præsenterer FCA-fabrikken i Verona og fremhæver de mange priser, fabrikken har vundet, herunder World Class Manufacturing Gold Level, der er en af de fineste internationale anerkendelser.

Fabrikken modtog også den anerkendte ”Lean & Green Management Award” fra to tyske konsulentfirmaer, der evaluerer virksomhedsgrupper hvert år ud fra LEAN-produktionsprincipperne, hvilket sikrer effektiv styring af energi og miljømæssige ressourcer, anlæg og logistik.

ifm er FCA-fabrikkens partner inden for tilstandsbaseret vedligeholdelse.

Samarbejdet blev iværksat med det formål at forbedre produktionsprocessens kvalitet og nedbringe fabriksomkostningerne.

Ved intervalbaseret vedligeholdelse, som fabrikken plejede at anvende, skulle maskinerne standses, så vedligeholdelsesteknikerne kunne udføre en vibrationsanalyse.

Fordelene ved tilstandsbaseret vedligeholdelse er, at driftstop undgås, tidsforbruget optimeres, og antallet af driftsforstyrrelser nedbringes. Dette nedbringer omkostningerne til fordel for fabrikkens effektivitet.

Den tilstandsbaserede vedligeholdelse muliggør udskiftning af komponenter i maskinen, inden der forekommer driftsforstyrrelser. Det er muligt at nedbringe omkostningerne til forebyggende vedligeholdelse og udnytte komponenternes fulde levetid og samtidigt opretholde samme grad af pålidelighed, forklarer Riccardo Marino, chef for vedligeholdelsesafdelingen på FCA Italy S.p.A.:

”Vi har tidligere brugt intervalbaseret vedligeholdelse, hvor maskinerne blev standset, så vedligeholdelsesteknikerne kunne udføre vibrationsanalyser. Den tilstandsbaserede vedligeholdelse i realtid gør det muligt for os at optimere vores tidsstyring samt nedbringe antallet af driftsforstyrrelser samt omkostningerne uden at standse maskinerne.”

Ud over vibrationsovervågning på alle relevante maskinakser overvåger ifm’s udstyr kølemidlets flow, temperatur og tryk for den nævnte produktionslinje.

Claudio Gallo, vedligeholdelseschef på FCA Italy S.p.A. forklarer: ”Alle de data, der konstant overvåges af os ved hjælp fra ifm’s teknikere, gør det muligt for vedligeholdelsesteknikerne at gribe ind, inden maskinen udviser funktionsfejl og producerer defekte produkter.”

Det er derfor ikke kun en fordel, at mulig beskadigelse kan opdages på et tidligt stadie, men også at der kan opretholdes en høj kvalitetsstandard i produktionen. Som følge af processens store strategiske vigtighed i forhold til det endelige produkts kvalitet, blev ovennævnte produktionslinje udvalgt.

LINERECORDER SMARTOBSERVER-softwaren fra ifm til lagring af data, forventningsbaseret vedligeholdelse og energiovervågning styrer og viderekommunikerer de tilknyttede maskiners adfærd. Der sendes i givet fald advarsels- og alarmmeddelelser pr. e-mail, så en indgriben kan planlægges med det samme.

Maskinindlæring gør det muligt at vurdere maskinens tilstand og om nødvendigt træffe de fornødne foranstaltninger, inden der opstår fejl.

Eduardo Vassallo, vedligeholdelsesspecialist hos FCA Italy S.p.A. forklarer: ”Maskinen 'taler til os'. Takket være alarmsignaler modtager vi en besked og kan gribe ind, når den aktuelle værdi overstiger den indstillede grænseværdi.”

Samarbejdet mellem produktingeniørerne hos FCA og ifm understøttede projektet igennem samtlige faser – fra udvikling til installation og opsætning.

Diego Ceriotti, vedligeholdelsesspecialist hos FCA Italy S.p.A., siger: ”Vi bruger også det samme ifm-system til uafhængig vedligeholdelse og planlægger ligeledes at implementere det til overvågning og fjernstyring af tekniske systemer, f.eks. de centrale filtersystemer.”

Tilstandsbaseret vedligeholdelse er et af de grundlæggende elementer i Smart Factory, et aktuelt koncept af stor betydning, der har til hensigt at styrke samarbejdet mellem FCA og ifm.

Leonardo Rossi, Fabrikschef hos FCA Italy S.p.A., tilføjer: ”Jeg er overbevidst om, at industri 4.0 og udviklingen af World Class Manufacturing hænger tæt sammen; Vi kunne godt tænke os at arbejde mere med dette emne sammen med ifm, så vi er klar til at møde nye udfordringer i virksomheden.”