You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. ASP

ASP – Forhindring af kollision på sidelæsser

Øget sikkerhed – lavere omkostning

Autonomt førersystem for det bageste område og læsseområdet

Moderne sidelæsserkøretøjer anvendes til bortskaffelse af affald i et stigende antal byer. Specielt ved bakning og uden en signalmand har føreren behov for teknisk hjælp til at sikre det bageste område og læsseområdet. Med den smarte 3D-sensor tilbyder ifm et system, der ikke bare undgår kollisioner i det bageste område, men også sørger for overvågning af siderne i læsseområdet.

Normalt er der et mindre team på vejen for at tømme affaldsbeholdere: Ud over føreren har andre personer travlt med at anbringe beholdere i nærheden af fortovskanter og derefter hænge dem op på griberen bag på køretøjet. For at reducere omkostningerne benytter renovationsselskabet i Paderborn sig af sidelæsserkøretøjer. Forskellen i forhold til konventionelle renovationsvogne: Griberen er placeret i siden i stedet for bagved. Føreren manøvrerer renovationsvognen parallelt med fortovet mod beholderen, som er blevet placeret der forinden af borgerne. Griberen griber automatisk beholderen, løfter den op for at tømme den og placerer den atter på fortovet.

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP) (renovationsselskab og kommunal rengøring) drives af Paderborn by og har ca. 150 medarbejdere.

Fordel:
I stedet for flere mennesker, kræver det kun en person, nemlig føreren, hvilket sparer personel og holder omkostningerne til affaldshåndtering på et lavt niveau for kommunen og byens borgere.

Kollisionsbeskyttelse

Denne enkeltmandsbetjening er imidlertid udfordrende, når der skal bakkes, for eksempel ved en blind vej: Hvor en af kollegaerne hidtil kunne fungere som signalmand, er føreren nu på egen hånd. Desuden medfører processen ved sidelæsning af containere risici, på grund af fodgængere, cyklister eller blot nysgerrige børn, der kan komme ind i det farlige område. Derfor blev der installeret et teknisk system på køretøjerne, hvilket er et alternativ til signalmanden og er godkendt som et alternativ af den tyske brancheforening.

Dietmar Regener, Dr. Ing., Deputy Operations Manager, ASP Paderborn: "Systemet kan hjælpe vores førere, når de bakker, f.eks. advares føreren i tide, når der er nogen, der nærmer sig køretøjet. Den store fordel ved dette system er, at det ikke bare giver advarsler, men at det også stopper køretøjet, hvis føreren ikke reagerer i tide. Desuden tilbyder systemet en anden fordel: Vi overvåger ikke kun det bageste område, men også processen med læsning af beholdere. Og situationen er den samme, når man bakker, nemlig at køretøjet overvåger området, advarer føreren og, hvis føreren ikke reagerer i tide, standser tømningsprocessen af beholderen, så der ikke opstår en farlig situation."

Smart 3D-sensor til mobile anvendelser fra ifm

O3M-systemet fra ifm forudsiger kollisioner og kan, om nødvendigt, aktivt sætte ind under kørsel. Den komplette intelligens er integreret i sensorhuset og kan konfigureres ved hjælp af et par få trin via brugervenlig betjeningssoftware. Således tilbyder ifm en omkostningsoptimeret løsning for mere sikkerhed, der kan anvendes til forskellige typer køretøjer. Det centrale element i dette system er en integreret 3D-kamerachip fra automatiseringsspecialisten ifm. Dette kamera laver et 3D-billede vha. PMD-teknologien, som tilbyder en præcis afstandsværdi for hver eneste billedpixel. Disse billedinformationer evalueres af prædefinerede algoritmer i den smarte 3D-sensor.

På basis af forskellige parametre kan sensoren indstilles til forskellige installations- og betjeningssituationer. Så snart der registreres en forestående kollision, leverer sensoren de respektive signaler - optisk som visualisering til føreren, men også stopsignaler, for eksempel til føreren af køretøjet.

Konklusion

Den smarte 3D-sensor er et selvstændigt hjælpesystem, der understøtter føreren ved at forhindre kollisioner på en sikker måde.

Dietmar Regener, Dr. Ing.: "Vi tester nu et system, der allerede har været i brug i 3 måneder. De første resultater er meget fine. Både vi, virksomhedsledelsen og førerne er overbeviste om systemerne. Førerne siger, at det ikke påvirker dem negativt i deres arbejde, men at det tværtimod hjælper dem. Vi har derfor besluttet at købe endnu et system til den anden sidelæsser og også bruge systemet til andre køretøjer."

ifm tilbyder en omkostningsoptimeret løsning, der sørger for automatiseret sikkerhed og også reducerer personaleomkostninger.