You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States

Intelligente sensorer giver intelligente installationer

Industri 4.0 forudsætter en teknologi hvor maskinens sanser kan kommunikere mere intelligent og med mere data. 

Datamængden øges betragteligt med skiftet fra en binær eller analog udgang til en digital protokol som dels tilbyder den aktuelle procesværdi, tilbyder bi-direktional kommunikation og dermed opsætning fra eks. PLC, leverer heart-beat og diagnose signaler. 

I stigende grad benyttes forskellige sensorteknologier til at forbedre målenøjagtigheden og med IO-Link bliver det hele tilgængeligt. Således leveres vibrationssensorer med trykmåling, flowsensorer med temperaturmåling etc. Tilstandsbaseret vedligehold i stedet for tidsbestemt vedligehold er en helt anden værdifuld mulighed, der kan udnyttes i IO-Link sensorer og aktuatorer. 

Besøg PROFIBUS Danmark-standen B-1134, og hør, hvad IO-Link sammenslutningen arbejder med og hvor langt vi er nået mht. trådløs IO-Link og IO-Link Safety. Vi tager gerne en dialog om, hvornår data bliver til information.