You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør for vibrations overvågnings systemer

Tilbehør for vibrations overvågnings systemer

  • Højtydende OPC-serversoftware til vibrationsdiagnose
  • Brugervenligt parameterindstillingssoftware med datavisualisering
  • Sikkerhedsbarriere til egensikker drift af vibrationssensorer
  • Pulsgenerator til generering af definerede mekaniske pulse
  • Effektiv beskyttelse mod nederlag og tilsmudsning

Tilbehør for vibrations overvågnings systemer

Tilbehør til systemer til vibrationsovervågning

ifm-tilbehøret til systemer til vibrationsovervågning omfatter monteringsadaptere, impulsgivere, beskyttelseskapper og sikkerhedsbarrierer. Monteringsadaptere er beregnet til iskruning af vibrationssensorer i maskinoverfladen. Med impulsgiveren kan det optimale monteringssted for en vibrationssensor bestemmes. Beskyttelseskappen beskytter sensorer mod utilsigtet forkert indstilling og manipulation. Sikkerhedsbarriererne muliggør anvendelse af vibrationssensorer i områder med risiko for eksplosion.