1. Startside
  2. Produkter
  3. Strømforsyninger
  4. Elektronisk 24 V DC brydere

Elektronisk 24 V DC brydere

Elektroniske 24 V DC-sikringer

Elektroniske 24 V DC-sikringer overvåger permanent sekundærstrømkredsen og frakobler den pålideligt i tilfælde af fejl. Anvendelsen af disse elektroniske automatsikringer muliggør for eksempel frakobling af strømkredse med stor ledningslængde i tilfælde af overbelastning, hvor mekaniske automatsikringer tit ikke udløser.
Systemet er opbygget modulært og består af et forsyningsmodul og sikringsmoduler, der kan forbindes med dette. Disse kan tilsluttes til hovedmodulet ved hjælp af en enkel klapmekanisme, helt uden broer eller jumpere. Den lette montering og det minimerede ledningsføringsarbejde sparer tid og omkostninger. I standardversionen kan der tilsluttes op til 10 og i IO-link-varianten op til 8 sikringsmoduler til et forsyningsmodul.
Sikringsmodulerne har en lysdiode, der signalerer, om modulet er udløst, om det er aktivt, og i hvor høj grad det er belastet. Hvert modul er udstyret med to kanaler. Ved hjælp af en knap kan hver enkelt sikringsmodulkanal til- eller frakobles eller tilbagestilles separat. I udførelsen med IO-link kan modulerne parametreres og anvendes udefra.