1. Startside
  2. Produkter
  3. Software
  4. Parameter indstilling og betjeningssoftware
  5. LR DEVICE

LR DEVICE

  • Ensartet parameterindstilling og visualisering for alle IO-Link-sensorer
  • Simpel og tydelig repræsentation af procesværdier
  • Kortere opsætningstid
  • Grafisk repræsentation af procesværdierne
  • Tillader nem udskiftning af enheden


Til IO-link-sensorer

LINERECORDER SENSOR er en software til overskuelig on- og offline-parametrering af IO-link-sensorer ved hjælp af USB-adapter. Den muliggør en standardiseret parametrering og visualisering af samtlige sensorer og aktuatorer med IO-link-interface.
Til standardfunktionerne hører import af IODDs og den automatiske identificering af de tilsluttede enheder. En overskuelig visning af de indstillelige parametre gør det nemt at fastlægge en enheds funktion. Parameterposterne kan gemmes og overføres. Til dokumentation kan de også arkiveres som pdf-filer. Procesværdierne vises grafisk under ibrugtagningen. Det gør det lettere for brugeren at optimere parametrene til det enkelte anvendelsestilfælde og sørger på den måde for en fejlfri drift af anlægget.