1. Startside
  2. Produkter
  3. Software
  4. Parameter indstilling og betjeningssoftware

Parameter indstilling og betjeningssoftware

Parametrerings- og betjeningssoftware

Betjenings- og parametreringssoftware er beregnet til ibrugtagning, konfiguration og parametrering af
IO-link-egnede sensorer, vision-sensorer, kameraer og diagnoseelektronikker til vibrationsovervågning.
I "monitor"-modus kan en sensors funktion overvåges. Det gør ibrugtagningen og parametreringen betydeligt nemmere. Procesværdier, billeder, aktuelle parameterindstillinger eller læseresultater kan visualiseres grafisk.
Til diagnosen er der ofte en driftsart „service“. Servicerapporten giver brugeren mulighed for at hente beretninger frem og gemme historikken for parameterposter, måledata og optagelser, at gennemføre statistiske analyser samt at få vist de sidste billeder af gode eller dårlige læsninger fra sensoren.