You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilstands overvågnings-systemer
  4. Signal og display systemer
  5. Displays til visning af pulssignaler

Signal og display systemer - Displays til visning af pulssignaler

  • Intuitiv håndtering på grund af berøringsskærm og letforståelig tekst
  • Skift af visning til rød/gul/grøn når den indstillede grænseværdi er overskredet eller ikke opnået
  • Høj indgangsfrekvens
  • Analog udgang eller digital udgang til overvågning

Signal og display systemer - Displays til visning af pulssignaler


Displays til overvågning af impulsformede signaler

De multifunktionelle displays er beregnet til visning og analyse af impulssekvenser. Ved hjælp af den programmerbare skaleringsfaktor kan der ud fra den indgående impulsfrekvens f.eks. beregnes og vises omdrejningstal, hastigheder, styktal eller gennemløbstider. Enhedens funktion kan tilpasses ved at indstille forskellige parametre til den pågældende applikation. Ud over displayet omfatter ifm-sortimentet varianter med analog udgang eller med to koblingsudgange, der kan indstilles uafhængigt af hinanden.