1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilstands overvågnings-systemer
  4. Flow målere for vand

Flow målere for vand

  • Med volumenstrømningsmængde, samlet mængde og temperaturvisning
  • Høj nøjagtighed, gentagelighed og måledynamik
  • Med koblingsudgang, analogt udgang og pulsudgang
  • Tydeligt synligt LED-display

Systemer til måling af vandforbrug

Bestræbelser på at reducere vandforbruget forudsætter kendskab til det aktuelle forbrug. Målesystemer som magnetisk-induktive eller ultralyd-flowsensorer registrerer de tre processtørrelser gennemstrømningsmængde, forbrugsmængde og medietemperatur. De anvendes ofte i kølekredsløb f.eks. i stålværker, i automobilindustrien og i glasfremstilling. Inden for vandøkonomi og i industrielle anlæg anvendes sensorerne i forbindelse med forbrugsmåling af vand.
Spidsforbrug, aktuelt forbrug eller samlet forbrug hidtil kan nemt programmeres og hentes frem med en tryk på en knap via indstillede koblings- eller alarmværdier.
Sortimentet omfatter også varianter til anvendelse i drikkevandsforsyningen.