1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilstands overvågnings-systemer
  4. Flow målere for trykluft

Flow målere for trykluft

Systemer til trykluftforbrugsmåling

Trykluftmåleren i serien SD overvåger standardvolumenstrømmen af driftstrykluft. Den registrerer de fire processtørrelser strømningshastighed, gennemstrømningsmængde, forbrugsmængde og medietemperatur. Også ved temperatur- og tryksvingninger leverer sensoren pålidelige procesværdier. Den høje målenøjagtighed giver en sikker registrering af også meget små mængder og muliggør detektering af lækager.
Spidsforbrug, aktuelt forbrug eller samlet forbrug hidtil kan nemt programmeres og hentes frem med en tryk på en knap via indstillede koblings- eller alarmværdier.
Enhederne har to koblingsudgange, som kan programmeres som sluttekontakt eller brydekontakt. En koblingsudgang kan også konfigureres som skalerbar analog udgang til udlæsning af måleværdien. Til forbrugsmængdeovervågningen sender den anden udgang tælleimpulser til styringen.
Parametreringen foretages direkte via knapperne på sensoren. Derudover fås der sensorer, der også kan parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.