1. Startside
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link proces sensorer
  5. Temperatur evalueringsenheder

IO-Link - Temperatur evalueringsenheder

  • Meget stort temperaturevalueringsområde
  • Lokal visning af aktuelle temperaturværdier
  • Rødt/grønt display, der tydelig identificerer det acceptable interval
  • Intuitiv og brugervenlig styring med 3 trykknapper
  • Automatisk registrering af tilsluttet sensortype


Temperaturevalueringsenheder

Med evalueringsenheden i serien TR til temperatursensorer kan signalerne fra modstandstemperatursensorer registreres pålideligt, analyseres og vises. I den forbindelse registrerer elektronikken automatisk, om der er tilsluttet Pt100- eller Pt1000-sensorer, uafhængigt af, om der anvendes to, tre eller fire ledere. Enhederne udmærker sig ved et stort måleområde.
Kritiske procestilstande, som for eksempel under- eller overskridelse af en grænsetemperatur, kan overvåges direkte ved hjælp af en koblingsudgang. Til den kontinuerlige temperaturmåling fås der enheder med en højtopløsende og skalerbar analog udgang. Med displayet kan den aktuelle procestemperatur aflæses på enheden til enhver tid.
Evalueringsenhederne kan kombineres med iskrunings- eller kontaktsensorer, pindsensorer eller temperatursensorer til hygiejniske anvendelser.
Parametreringen foretages direkte via knapperne på sensoren. Derudover kan sensoren også parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.