You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link proces sensorer
  5. Niveau sensorer for hygiejniske applikationer

IO-Link - Niveau sensorer for hygiejniske applikationer

  • Til pålidelig niveaukontrol i tanke og containere
  • Tilpasning til forskellige beholderhøjder ved forkortelse af sonden
  • Hygiejnisk design - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
  • Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
  • Modulsystem bestående af evalueringsenhed og sonde

IO-Link - Niveau sensorer for hygiejniske applikationer


Niveausensorer til hygiejniske anvendelser

Niveausensoren i serien LR fungerer efter princippet for en styret mikrobølge og måler påfyldningsniveauet ved hjælp af elektromagnetiske impulser i nanosekundområdet. På grund af anvendelsen af levnedsmiddelægte materialer og hygiejnevenlige monteringsmuligheder er den særlig velegnet til den kontinuerlige påfyldningsniveauovervågning i fødevare- og drikkevareindustrien. Næsten alle medier kan registreres, også kraftigt vedhæftende eller ikke ledende. Skum eller høje temperaturer har ingen indflydelse på den præcise påfyldningsniveauregistrering.
Sensoren monteres direkte i beholderen ved hjælp af en monterings- eller indsvejsningsadapter (f.eks. clamp, mælkerør, Varivent), der kan fås som tilbehør. Hvis der er behov for det, kan brugeren ganske enkelt afkorte sensorpinden og tilpasse den til beholderen.
Enheden har to koblingsudgange, som kan programmeres som sluttekontakt eller brydekontakt. En koblingsudgang kan også konfigureres som skalerbar analog udgang til udlæsning af måleværdien.
Indstillingen af alle parametre samt programmeringen af koblingspunkterne og visningen af det aktuelle påfyldningsniveau foretages via programmeringstaster og et alfanumerisk display med 4 pladser. Derudover kan sensoren også parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.