1. Startside
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link proces sensorer
  5. Magnetisk-induktiv volumetriske flow meter

IO-Link - Magnetisk-induktive volumetriske flow meter

  • Nøjagtig måling af flow, forbrug og medietemperatur
  • Høj nøjagtighed, gentagelighed og måledynamik
  • Til brug i vandkølekredsløb
  • Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
  • Med koblingsudgang, analogt udgang og pulsudgang


Magnetisk-induktive flowsensorer

De magnetisk-induktive flowsensorer i serien SM overvåger flydende medier. De registrerer de tre processtørrelser gennemstrømningsmængde, forbrugsmængde og medietemperatur. De anvendes ofte i kølekredsløb f.eks. i stålværker, i automobilindustrien og i glasfremstilling. Inden for vandøkonomi og i industrielle anlæg anvendes sensorerne i forbindelse med forbrugsmåling af vand.
Spidsforbrug, aktuelt forbrug eller samlet forbrug hidtil kan nemt programmeres og hentes frem med en tryk på en knap via indstillede koblings- eller alarmværdier.
Enhederne har to koblingsudgange, som kan programmeres som sluttekontakt eller brydekontakt. En koblingsudgang kan også konfigureres som skalerbar analog udgang til udlæsning af måleværdien. Til forbrugsmængdeovervågningen sender den anden udgang tælleimpulser til styringen.
Ud over den rene gennemstrømningsovervågning registrerer SM også mediets temperatur. Denne vises på stedet, og den stilles til rådighed til signalbearbejdning. På den måde er sensoren særlig egnet til overvågning af kølekredsløb.
Det robuste hus i rustfrit stål og den høje kapslingsklasse giver også en høj sikkerhed i rå omgivelsesbetingelser.
Afhængigt af den gennemstrømningsmængde, der skal registreres, fås der enheder med forskellig procestilslutning.