1. Startside
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link proces sensorer
  5. Kompakte tryksensorer for pneumatik

IO-Link - kompakte tryksensorer for pneumatik

  • Pålidelig overvågning af systemtryk i pneumatik og i trykluftssystemer
  • Kan bruges til relativ tryk- eller differenstrykmåling
  • Tydeligt synligt, skråt LED-display
  • Rødt/grønt display, der tydelig identificerer det acceptable interval
  • Trykområde -1...1 bar eller -1...10 bar


Kompakte tryksensorer til pneumatik

Tryksensorerne i serien PQ overvåger systemtrykket i pneumatik- og trykluftnet til maskiner og anlæg. Sensorerne kan både anvendes til måling af relativt tryk og af differenstryk. På den måde er de også egnede til overvågning af filtre for urenheder eller blokeringer.
Målecellen er ufølsom over for væsker og aflejringer, som kan befinde sig i systemet. Den sikrer en høj overbelastningsbeskyttelse og en stor nøjagtighed.
Det 4-cifrede LED-display, som tydeligt kan ses på store afstande, og den intuitive betjening med to trykknapper gør ibrugtagning, vedligeholdelse og drift lettere. Displayet kan omstilles fra "rød"-visning til en skiftende rød/grøn visning. På den måde fremhæves koblingstilstande eller der oprettes et selvstændigt farvevindue.
Sensorer med analog udgang kan også parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.