You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Temperatur sensorer
  5. Sensorer med temperatur opsamling og display

Temperatur sensorer - Sensorer med temperatur opsamling og display

  • Analog udgang eller digital udgang til overvågning
  • Brugervenlig kommunikation via IO-Link
  • Bredt temperaturevalueringsområde
  • Intuitiv, brugervenlig betjening
  • Lokal visning af aktuelle temperaturværdier

Temperatur sensorer - Sensorer med temperatur opsamling og display


Sensor med temperaturføler og display

Temperatursensorerne i serien TN er beregnet til pålidelig registrering og analyse af procestemperaturer. De anvendes, når der ønskes en visning på stedet. Enhederne udmærker sig ved en fremragende responstid, høj trykstyrke og et stort måleområde. Kritiske procestilstande, som for eksempel under- eller overskridelse af en grænsetemperatur, kan overvåges direkte ved hjælp af en koblingsudgang. Til den kontinuerlige temperaturmåling fås der enheder med en højtopløsende og skalerbar analog udgang. Med displayet kan den aktuelle procestemperatur aflæses på enheden til enhver tid.
Det 4-cifrede LED-display, som tydeligt kan ses på store afstande og fra alle sider, og de to koblingstilstands-lysdioder, der er placeret på sensorhovedet, gør ibrugtagning, vedligeholdelse og drift lettere. Displayet kan omstilles fra "rød"-visning til en skiftende rød/grøn visning. På den måde fremhæves koblingstilstande eller der oprettes et selvstændigt farvevindue.
Parametreringen foretages direkte via knapperne på sensoren. Derudover kan sensoren også parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.