1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Niveau sensorer
  5. Evalueringsenheder niveau kontrol

Niveau sensorer - Evalueringsenheder til niveau kontrol

  • Direkte styring af pumper og ventiler
  • Forsinkelse ved tænding og slukning kan indstilles
  • Integreret bredspektret strømforsyning til forsyning af sensoren
  • Særligt pladsbesparende design
  • Plug-in skrueterminaler gør installation nemmere


Evalueringsenheder til niveauregulering

Evalueringsenheden til niveauregulering regulerer påfyldningsniveauer i tanke og beholdere og beskytter på den måde f.eks. mod overløb, tørløb og lækage. Enheden modtager signaler fra en ekstern sensor og kobler sine udgange i henhold til de indstillelige indgangs- og udgangsforsinkelser.
Sortimentet omfatter enheder til tilslutning af en sensor eller to sensorer.
Ved niveaureguleringen med én sensor overvåges det øverste grænseniveau på en tank med en kapacitiv sensor. Når påfyldningsniveauet nås, giver sensoren et signal til evalueringsenheden. Denne lukker tilløbsventilen i det indstillede tidsrum for at modvirke en overfyldning.
Niveaureguleringen med to sensorer er en typisk topunktsregulering. Til beskyttelse mod tørløb af en pumpe er der anbragt to kapacitive sensorer på tanken. Hvis det nedre påfyldningsniveau nås, giver sensoren et signal til evalueringsenheden. Denne kobler med relæudgangen en pumpe fra, som mediet normalt pumpes ud af tanken med. Når det øverste påfyldningsniveau nås, kobler den anden sensor, som er anbragt der. Relæet i evalueringsenheden kobler til igen, og pumpen startes.