You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Niveau sensorer
  5. Modulært transmitter koncept

Niveau sensorer - Modulært transmitter koncept

  • Med to eller fire koblingsudgange eller analog udgang
  • Intuitiv, brugervenlig betjening
  • Tydeligt synligt LED-display
  • Sondelængde op til 160 cm
  • Tilpasning til forskellige beholderhøjder ved forkortelse af sonden

Niveau sensorer - Modulært transmitter koncept


Modulært specialkoncept

Niveausensoren fungerer efter princippet for en styret mikrobølge og måler påfyldningsniveauet ved hjælp af elektromagnetiske impulser i nanosekundområdet. Den er egnet til den kontinuerlige påfyldningsniveauovervågning i næsten alle væsker, f.eks. vandbaserede medier, kølesmøremidler, rengøringsvæsker, olie.
Sensoren monteres direkte i beholderen ved hjælp af procestilslutning eller flange. Hvis der er behov for det, kan brugeren ganske enkelt afkorte sensorpinden og tilpasse den til beholderen.
Indstillingen af alle parametre samt programmeringen af koblingspunkterne og visningen af det aktuelle påfyldningsniveau foretages via programmeringstaster og et alfanumerisk display med 4 pladser. Derudover kan sensoren også parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.