1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Niveau sensorer
  5. Indbygget temperaturmåling

Niveau sensorer - Med integreret temperaturmåling

  • Pålidelig niveauregistrering i beholdere og tanke
  • Til brug i vand, olier og kølemidler
  • Brugervenlig indstilling af skiftefunktion og skiftepunkter
  • Niveau- og temperaturovervågning med kun en enhed
  • Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre


Niveausensorer - med integreret temperaturmåling

Niveausensorerne i serien LT overvåger pålideligt påfyldningsniveau og temperatur i beholdere og tanke. De gennemfører en kontinuerlig måling af påfyldningsgraden i f.eks. kølesmøremiddelbeholdere eller hydrauliktanke.
Enheden viser enten det aktuelle påfyldningsniveau eller den aktuelle temperatur på displayet og signalerer, når indstillede grænser nås eller underskrides. Indstillingen til det medium, der skal måles, koblingspunkternes og tilbagekoblingspunkternes højde og udgangenes koblingsfunktioner kan indstilles intuitivt via betjeningsmenuen.
Sensorerne fås i forskellige pindlængder. Ved hjælp af iskrunings- eller flangeadapterne, der kan fås som ekstra tilbehør, kan enhederne nemt monteres på den ønskede indføringsdybde.
På grund af kombinationen af påfyldningsniveau- og temperaturovervågning i én enhed bortfalder et yderligere hul i tanken til det andet målesystem.