You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Niveau sensorer
  5. Brug i rengørings-, køle- og smøremiddel

Niveau sensorer - Brug i rengørings-, køle- og smøremiddel

  • Frit programmerbare indkoblings- og frakoblingspunkter med vinduefunktion
  • Enheder med skalerbar analog udgang og yderligere overstrømningsalarm
  • Tydeligt synligt LED-display
  • Niveau- og temperaturovervågning med kun en enhed
  • Ekstraudstyr: to konfigurerbare koblingsudgange til lækageregistrering

Niveau sensorer - Brug i rengørings-, køle- og smøremiddel


Anvendelse i rengørings-, køle- og smøremidler

Niveausensorerne i serien LK overvåger pålideligt påfyldningsniveauer i beholdere og tanke. De gennemfører en kontinuerlig måling af påfyldningsgraden i f.eks. kølesmøremiddelbeholdere eller hydrauliktanke.
Enheden viser det aktuelle påfyldningsniveau på displayet og signalerer, når indstillede grænser nås eller underskrides. Indstillingen til det medium, der skal måles, koblingspunkternes og tilbagekoblingspunkternes højde og udgangenes koblingsfunktioner kan nemt indstilles via betjeningsmenuen.
Sensorerne fås i forskellige pindlængder. Ved hjælp af iskrunings- eller flangeadapterne, der kan fås som ekstra tilbehør, kan enhederne nemt monteres på den ønskede indføringsdybde.
Serien LK12 er i henhold til den tyske vandressourcelov, § 19, godkendt som overfyldningssikring.