You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer

Proces sensorer

Processensorer

Overalt, hvor der anvendes væsker, luft eller gasser i den industrielle procesteknik, er processensorer beregnet til måling og registrering af tryk, temperatur, strømning og påfyldningsniveau.
Der anvendes tryksensorer for at registrere både oliesystemtrykket i hydraulikken og det hydrostatiske tryk i tanke og beholdere pålideligt i fødevare- og drikkevareindustrien.
Strømningssensorer anvendes i overvågningen af køle- og smøremiddelforsyningen af maskiner, aggregater og industriovne eller ved udluftning og ventilation af anlæg og bygninger. Elektroniske niveausensorer registrerer pålideligt påfyldningshøjder for væsker eller bulkmateriale i beholdere, tanke og siloer.
Temperatursensorer anvendes for at sikre den korrekte temperatur for et produkt i fødevare-, drikkevare- eller medicinalindustrien. I værktøjsmaskiner og i automobilindustrien er temperaturen eller temperaturdifferencen på drev, gear eller motorer en vigtig indikator for maskintilstanden. I stål-, metal- og glasindustrien fungerer overvågningen af temperaturen i kølekredsløb som beskyttelse mod overophedning af anlæggene.
Der anvendes ventiler til dosering og styring af væsker, luft eller gasser. Induktive dobbeltsensorer er beregnet til pålidelig tilbagemelding af positioner på pneumatiske ventilhoveder og ventilklapper. Ventilsensorer registrerer positioner på ventiler med lineært drev.