You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Sensorer for motion control
  4. Enkodere
  5. Alle enkodere

Alle enkodere

  • Kompakt og robust hus
  • Designet iht gennemprøvede industristandarder
  • Kabelindgang til aksial og radial brug
  • Versioner med indbygget fieldbus-interface
  • Encoder med hul aksel til direkte montering på aktuatorer

Alle enkodere


Hele programmet

I mange fremstillingsforløb og produktionsprocesser, i mobile arbejdsmaskiner og inden for området vedvarende energi har encodere etableret sig som pålidelige transducere til præcise positioneringsopgaver. De konverterer drejebevægelser til digitale signaler. Encodere fungerer ved hjælp af slidfri optoelektronisk eller magnetisk detektering. Til det formål har de en impulsskive, som er fast forbundet med akslen, eller en bevægelig magnetholder.
Man skelner mellem inkrementelle og absolutte encodere.
Inkrementelle encodere udsender et nøjagtigt defineret antal impulser pr. omdrejning. De er et mål for den tilbagelagte vinkel eller afstand.
Absolutte encodere tildeler hver vinkelposition en entydig værdi, endda over flere omdrejninger.