1. Startside
  2. Produkter
  3. Sensorer for motion control
  4. Enkodere

Enkodere

Encodere

I mange fremstillingsforløb og produktionsprocesser, i mobile arbejdsmaskiner og inden for området vedvarende energi har encodere etableret sig som pålidelige transducere til præcise positioneringsopgaver. De konverterer drejebevægelser til digitale signaler. Encodere fungerer ved hjælp af slidfri optoelektronisk eller magnetisk detektering. Til det formål har de en impulsskive, som er fast forbundet med akslen, eller en bevægelig magnetholder.
Man skelner mellem inkrementelle og absolutte encodere.
Inkrementelle encodere udsender et nøjagtigt defineret antal impulser pr. omdrejning. De er et mål for den tilbagelagte vinkel eller afstand.
Absolutte encodere tildeler hver vinkelposition en entydig værdi, endda over flere omdrejninger.