You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Sensorer for motion control

Sensorer for motion control

Sensorer til motion control

I mange industrielle anvendelser skal drev overvåges for omdrejningstal eller stilstand, hastigheder, frekvenser, omdrejningstal, afstande, vinkler eller positioner bestemmes præcist og aktuelle procesværdier vises, bearbejdes og overføres.
I automobil- eller fødevareindustrien, i stålværker og i minedrift kan stilstand, omdrejningstalsoverskridelse og -underskridelse for drev samt båndbrud på transportbånd detekteres pålideligt ved hjælp af omdrejningstalssensorer. I mobile maskiner, som for eksempel gaffeltrucks, fungerer omdrejningstalssensorer som takometre.
Encodere har etableret sig som pålidelige transducere til præcise positionerings- og afstandsmåleopgaver inden for transportteknik og i træindustrien.
Omdrejningstalskontrollere muliggør en individuelt tilpasset overvågning af langsomme og hurtige omdrejningstal op til en kompliceret slip-, synkron- eller retningsovervågning.
Multifunktionelle displays viser de aktuelle faktiske værdier og kan derudover melde til styringen, hvis grænseværdier nås eller overskrides, eller beregne og vise omdrejningstal, hastigheder, styktal eller gennemløbstider.